Abbott

Abbott lanserar ny sexmånadsformulering av Procren® Depot (30 mg) för behandling av prostatacancer

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 11:49 CEST

STOCKHOLM, 12 september 2008

Den nya 6-månaders förfyllda sprutan underlättar för patienter och läkare och bidrar till lägre behandlingskostnader.

Svenska Läkemedelsverket har godkänt Procren® Depot (leuprorelin) 30 mg, en ny depåformulering i en lättanvänd förfylld spruta. Den nya formuleringen är en utvidgning av Abbotts enmånads- och tremånadersformuleringar som redan finns tillgängliga för svenska patienter. Tack vare den unika användningen av mikrosfärteknologi kan Procren injiceras med en mycket tunn nål, vilket underlättar behandlingen för patienterna. Sexmånadersprodukten kan dessutom innebära besparingar, eftersom patienterna bara behöver besöka kliniken för att få Procren-injektioner två gånger per år.

Enligt professor Jan-Erik Damber vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har den nya depåformuleringen för injektion var 6:e månad flera fördelar: dels underlättar den behandlingen för män som har diagnostiserats med prostatacancer, dels är den lättare att hantera för sjukvårdspersonalen. Patienten kommer till kliniken två gånger om året för att få injektionen, som ges med en förfylld spruta med en tunn nål som innebär mindre obehag för patienten.

Abbott lanserade den första Lupron Depot-formuleringen med fördröjd frisättning i USA 1989. I de nordiska länderna marknadsförs samma läkemedel under namnet Procren. Lupron Depot innebar på sin tid ett medicinskt genombrott - det var den första mikropartikelbaserade peptidformuleringen med fördröjd frisättning. Innan formuleringar med fördröjd frisättning introducerades var patienterna tvungna att få en injektion om dagen med en LHRH-analog (LHRH = luteiniserande hormon-frisättande hormon).

Procren är sedan länge den mest förskrivna LHRH-analogen i Sverige och övriga världen. Den förfyllda Procren-sprutan gör förberedelserna för injektion snabba och enkla för sjukvårdspersonalen. Procren kräver inga krångliga blandningsprocedurer och behöver inte förvaras i kylskåp.

Varje år får drygt en halv miljon män över hela världen diagnosen prostatacancer. Någonstans mellan 7000 och 9000 av dessa män finns i Sverige, vilket gör prostatacancer till den vanligaste cancerformen hos män och också till den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken.
Läs mer om prostatacancer i bifogat faktablad


Om Abbott i Sverige
Abbott bedriver sin verksamhet i Sverige under namnet Abbott Scandinavia AB. Huvudkontoret ligger i Stockholm och har ungefär 160 anställda. Omsättningen är cirka 830 miljoner kronor. Abbotts pressmeddelanden och övrig information finns på företagets webbplats på www.abbott.com och www.abbott.se

Om Abbott
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har cirka 68000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder.

Kontaktinformation
Informationschef Abbott
Åsa Ruocco
08-546 567 89

Medicinsk chef Abbott
Christina Brattström
08-546 567 62

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Professor Urologi
Jan-Erik Damber
031-342 10 00