Abbott

Abbott och Reata Pharmaceuticals ingår samarbetsavtal om utveckling och kommersialisering av bardoxolonmetyl för kronisk njursjukdom utanför USA

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 12:15 CEST

ABBOTT PARK, Ill, och IRVING, Texas, 23 september 2010 – Abbott och Reata Pharmaceuticals meddelade idag att de har ingått ett samarbetsavtal om utvecklingen och kommersialiseringen av bardoxolonmetyl (bardoxolon), som för närvarande genomgår sena fas 2-prövningar för behandling av kronisk njursjukdom.

Enligt avtalet ger Reata Abbott ensamrätt att utveckla och kommersialisera bardoxolon utanför USA med undantag av vissa asiatiska marknader. Reata kommer att få 450 miljoner USD kontant i förskott och som närtidsbetalning för licensrättigheterna till bardoxolon och en minoritetspost i företaget. När vissa mål vad gäller utveckling och godkännande för bardoxolon och andra molekyler i licensområdena har uppnåtts, kommer Reata att få ytterligare betalningar. Reata kommer också att få royalties på eventuell framtida produktförsäljning inom Abbotts licensområden. Dessutom får Abbott rätt att utveckla och kommersialisera vissa andra Reata-substanser för kronisk njursjukdom och för kardiovaskulära och metabola indikationer inom dessa geografiska områden.

”Tidiga kliniska studier tyder på att bardoxolon skulle kunna innebära en signifikant förbättring av nuvarande standardvård för kronisk njursjukdom och eventuellt förebygga att patienter progredierar till de framskridna stadierna av sjukdomen och dialys”, säger John Leonard, M.D., vvd för Pharmaceuticals, Research and Development, Abbott. ”Detta avtal bygger vidare på Abbotts erfarenheter inom njursjukvård och tillför en ny lovande substans till vår pipeline med produkter som ligger långt fram i utvecklingen.”

Bardoxolon är den första substansen i klassen orala, antioxidanta med inflammationsmodulerande egenskaper som verkar genom att öka den skattade glomerulära filtrationshastigheten (eGFR) i njurarna. I två kliniska studier i fas 2 gav bardoloxon signifikant förbättring av njurfunktionen hos patienter med framskriden kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes. Över 50 miljoner vuxna världen över lider idag av kronisk njursjukdom och antalet patienter ökar snabbt i hela världen.

“På Reata är vi mycket nöjda med att få Abbott som partner och vi är övertygade om att företagets kapacitet på njurområdet kommer att vara en stor tillgång för det globala programmet”, säger Warren Huff, Reatas CEO. ”Detta partnerskap gör det möjligt för oss att uppfylla vårt strategiska mål att etablera vår egen kommersiella närvaro i USA och bygga ett hållbart, helt integrerat läkemedelsföretag.

Denna affär påverkar inte Abbotts tidigare utfärdade vägledning för vinst per aktie för 2010. Abbott förväntar sig att specificerade engångskostnader kommer att uppstå under fjärde kvartalet 2010, främst relaterade till pågående forskning och utveckling.

Om bardoxolonmetyl
Bardoxolonmetyl är ett antioxidant inflammationsmodulerande medel (AIM) som aktiverar Nrf2 och därigenom inducerar transkriptionen av mer än 250 gener som sänker nivån av oxidativ stress och undertrycker flera inflammatoriska mediatorer. Två fas 2a-studier visade att bardoxolon ger en statistiskt signifikant ökning av den skattade glomerulära filtrationshastigheten liksom förbättringar av andra viktiga njurfunktionsmarkörer hos typ 2-diabetiker med kronisk njursjukdom i stadium 3b och 4.

Om kronisk njursjukdom och diabetisk njursjukdom (nefropati)
Kronisk njursjukdom är en mycket prevalent sjukdom och över 50 miljoner vuxna världen över är drabbade. Hälften av patienterna har även diabetes, en procentandel som förväntas öka i takt med att antalet diabetiker ökar. Diabetes är den främsta orsaken till kronisk njursjukdom och en så stor andel som 30 till 40 procent av typ 2-diabetikerna utvecklar sjukdomen. Tillgängliga behandlingar har en blygsam bromsande effekt av sjukdomens framskridande och patienterna kommer i slutändan att behöva dialys.

Om Reata Pharmaceuticals
Reata Pharmaceuticals är ledande inom upptäckt och utveckling av nya, orala antiinflammatoriska läkemedel som aktiverar Nrf2, den primära regulatorn av cellulära antioxidanta och detoxifierande enzymer. Aktivering av denna viktiga biologiska måltavla skyddar mot ett brett spektrum av sjukdomar associerade med inflammation och oxidativ stress. Reata utvecklar bardoxolonmetyl, dess främsta läkemedelskandidat, som den första sjukdomsmodifierande behandlingen för kronisk njursjukdom. I januari 2010 tillkännagav Reata och Kyowa Hakko Kirin att de ingått ett licensavtal som ger KHK ensamrätt att utveckla och kommersialisera bardoxolon i Japan och andra utvalda asiatiska marknader.

För mer information, besök företagets webbplats på www.reatapharma.com.

Om Abbott
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska kontor i Solna.
www.abbott.se
www.abbott.com