Abbott

Abbott rapporterar resultatet för andra kvartalet 2013

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 12:57 CEST

– Vinst per aktie andra kvartalet på 0,46 US-dollar, över det tidigare angivna intervallet för riktnivån (GAAP EPS på 0,30 US-dollar) –
– Bekräftar riktnivån för vinsten per aktie för hela 2013 vilket innebär tvåsiffrig tillväxt –

– Försäljning på tillväxtmarknaderna ökade med över 13 procent –

ABBOTT PARK, Ill., 17 juli 2013 – Abbott tillkännagav idag resultatet för andra kvartalet, per den 30 mars 2013.
  • Andra kvartalets justerade vinst per aktie efter utspädning var 0,46 US-dollar, över intervallet för Abbotts tidigare meddelade riktnivå. Den rapporterade vinsten per aktie efter utspädning från löpande verksamhet enligt GAAP var 0,30 US-dollar.

  • Abbott bekräftar sitt riktvärde för vinsten per aktie för hela 2013 EPS, som kommer att bli tvåsiffrig

  • Exklusive växelkurseffekter ökade den globala försäljningen med 4,2 procent. Rapporterad försäljning ökade med 2,5 procent, inräknat en ogynnsam växelkurseffekt på 1,7 procent. Försäljningsökningen berodde på en ökning av den operativa försäljningen inom nutrition med 8,4 procent, i kombination med 18,4 procent internationell tillväxt och 7,6 procent tillväxt av den operativa försäljningen inom diagnostik.

  • Abbott fortsatte öka sin närvaro på tillväxtmarknaderna inom alla affärssegmenten. Försäljningen på tillväxtmarknaderna var 2,3 miljarder US-dollar andra kvartalet, vilket innebär en ökning med 13,4 procent.

  • Andra kvartalets justerade bruttomarginal på 55,0 procent översteg förväntningarna och drevs av en stark utveckling inom nutrition och diagnostik. Bruttomarginalen enligt GAAP var 49,7 procent.

  • Abbott lanserade flera nya produkter och inledde nya kliniska prövningar under andra kvartalet. Bland de viktiga händelserna under kvartalet finns 24 nya produktlanseringar inom nutrition, FDA:s godkännande av det första genotypningstestet för hepatit C-virus (HCV), inledning av en randomiserad klinisk prövning i Japan av Abbotts bioresorberbara vaskulära scaffold Absorb™, godkännande av XIENCE Xpedition™ i Japan samt godkännande och lansering i USA av TECNIS®, en intraokulär torisk lins i ett stycke för kataraktpatienter med astigmatism.

  • Den 15 juli meddelade Abbott två förvärv för sin medicintekniska verksamhet: IDEV Technologies, som innebär ett tillskott för Abbotts endovaskulära portfölj, och OptiMedica, som ger en direkt ingång till marknaden för kataraktkirurgi med laser.

"Om man ser till helheten, med motvind från växelkurseffekter och en heterogen global ekonomi, var det här ett bra kvartal", säger Miles D. White, styrelseordförande och koncernchef för Abbott.


Om Abbott

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbott erbjuder ledande forskningsbaserade produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 150 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbott ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Besök Abbott på www.abbott.com eller www.abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.