Abbott

Abbott rapporterar starkt resultat för tredje kvartalet – den tvåsiffriga prognosen för vinsttillväxten 2010 bekräftad

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:00 CEST

- Ökning av vinsten per aktie med 14,1 % för tredje kvartalet
- Försäljningen i hela världen ökade med 11,8 procent
- Företaget utökar sin närvaro på tillväxtmarknaderna och sin pipeline med projekt i sen fas

ABBOTT PARK, Ill., 20 oktober 2010 – Abbott tillkännagav i dag resultatet för det tredje kvartalet, per den 30 september 2010.

Resultatet per aktie, efter utspädning och exklusive jämförelsestörande poster, var 1,05 US-dollar. Det motsvarar en ökning på 14,1 procent och ligger i det övre intervallet av Abbotts tidigare meddelade riktnivå på 1,03–1,05 US-dollar. Resultatet per aktie, efter utspädning och enligt GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), var 0,57 US-dollar, vilket i första hand avspeglar kostnader i samband med de nyligen offentliggjorda omstruktureringsåtgärderna för integrering av förvärvet av Solvay Pharmaceuticals.

Den globala försäljningen ökade med 11,8 procent till 8,7 miljarder US-dollar, inräknat en ogynnsam växelkurseffekt på 1,0 procent. Tillväxten under kvartalet drevs av den globala läkemedelsförsäljningen, som ökade med 21,7 procent, inklusive bidraget från förvärvet av Solvay, samt av den globala försäljningen av kärlprodukter, som ökade med 18,6 procent.

Tredje kvartalets resultat inkluderade stora investeringsutgifter, särskilt för FoU, samt en förbättring av den justerade bruttomarginalen till 61,6 procent.

Abbott bekräftar sin vägledning för vinst per aktie för 2010 och höjer den nedre gränsen för sin tidigare riktnivå. Därmed är Abbotts vägledning för vinst per aktie för hela 2010 nu 4,16–4,18 US-dollar, exklusive jämförelsestörande poster.

”Abbott presterade starkt under kvartalet och vi kunde bekräfta vår tvåsiffriga tillväxtprognos för hela året", säger Miles D. White, styrelseordförande och CEO för Abbott. ”Under kvartalet meddelade vi att en överenskommelse hade nåtts om att utöka vår läkemedelspipeline med en attraktiv tillgång i sen fas för behandling av kronisk njursjukdom. Denna utökning har tidigare under året föregåtts av kompletteringar med flera nya läkemedel. Dessutom slutförde vi förvärvet av Piramals verksamhet för hälso- och sjukvårdslösningar och integrationsplaneringen för förvärvet av Solvay Pharmaceuticals. De strategiska åtgärder som vi har vidtagit inom hela vår globala verksamhet ger oss en god position såväl på starka tillväxtmarknader som inom nya, lovande terapiområden.”

Om Abbott
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska kontor i Solna.
www.abbott.se
www.abbott.com

Kontaktinformation
Kommunikationschef Abbott Sverige
Andrea Prander
+46 8 546 567 08

USA
John Thomas
(847) 938-2655

Larry Peepo
(847) 935-6722