Abbott

Abbott tilldelas pris av Scrip för sin framträdande roll inom CSR

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 14:20 CET

Ett erkännande av de långsiktiga resultaten av ett partnerskap för att stärka Tanzanias hälso- och sjukvårdssystem

LONDON, 4 november 2011 – Scrip, en ledande global nyhetsorganisation inom läkemedel och bioteknik, tilldelade Abbott och dess ideella stiftelse Abbott Fund

2011 års Scrip-pris för insatser inom företags samhällsansvar, CSR, vid Scrips sjunde årliga prisutdelningsceremoni i London. Priset delades ut som ett erkännande av de påtagliga resultat som har uppnåtts genom ett tioårigt offentlig-privat partnerskap med Tanzanias regering för att modernisera landets hälso- och sjukvårdssystem och tillgodose akuta behov i kampen mot hiv/aids och andra livslånga sjukdomar.

Unikt offentlig-privat partnerskap sätter fokus på social innovation

”Vi är stolta över att få ta emot CSR-priset från Scrip å våra kollegor på Abbott Fund och Tanzanias regerings vägnar", säger John B. Thomas, vd för Abbott Fund. ”Under de senaste tio åren har vi använt vår gemensamma sakkunskap och våra gemensamma resurser för en genomgripande och hållbar omvandling av landets hälso- och sjukvårdssystem. Genom vår kollektiva strategi har vi stött förbättringar i hela landet av hanteringen av livslånga sjukdomar, samtidigt som också de bredare vårdtjänster som erbjuds alla tanzanier har stärkts.”

En viktig del av programmet är bidraget från kvalificerade Abbottmedarbetare som har ställt upp som volontärer. Bland dessa finns till exempel biomedicinska analytiker som har gett laboratoriepersonal i Tanzania omfattande utbildning och handledning och från andra experter inom konstruktion, teknik, underhåll, vårdadministration, informationsteknik, säkerhet och avfallshantering. Hittills har Abbottmedarbetare bidragit med över 10 000 timmars stöd på plats för initiativet. Dessutom har Abbott och Abbott Fund investerat över 55 miljoner pund i programmet i Tanzania.

Tioårigt partnerskap ger hållbara förbättringar av vården

Under de senaste tio åren har Abbott, Abbott Fund och Tanzanias regering moderniserat infrastrukturen, stärkt sjukhusadministration och vårdsystem, utbildat hälso- och sjukvårdspersonal och ökat tillgången till provtagning, behandling och vård av hög kvalitet i hela landet. Bland resultaten kan nämnas:

  • En statlig utvärdering 2007 fann att nästan en tredjedel av alla som behandlades mot hiv fick vård på mer än 90 mottagningar som stöddes genom programmet.
  • Modernisering av laboratorier vid alla de 23 regionala sjukhusen som tillhandahåller moderna laboratorietjänster för hela landet.
  • Uppförande av ett öppenvårdscentrum där hundratals patienter tas emot varje dag.
  • Uppförande av landets första moderna akutmottagning, som förra året tillhandahöll livräddande insatser för 30 000 patienter.
  • Utbildning av över 19 000 hälso- och sjukvårdsanställda.
  • Stödtjänster för över 150 000 hiv/aids-drabbade barn och familjer.

Erkännande till Abbott genom Scrip-priser under de senaste åren

Priserna från Scrip är utmärkelser för betydelsefulla insatser inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Före CSR-priset har Abbott under de senaste åren fått flera andra Scrip-priser. 2010 utsågs Abbott till årets företag och fick pris för årets ledningsgrupp. 2009 utsåg Scrip Abbotts vd Miles D. White till årets företagsledare.

Ytterligare erkännande för Abbotts partnerskap i Tanzania

CSR-priset från Scrip bygger på andra erkännanden av partnerskapet i Tanzania. 2009 fick Abbott ett internationellt pris för samhällstjänst från amerikanska handelskammarens centrum för civilt ledarskap (BCLC) för initiativet i Tanzania. Abbott har också mottagit National Action Award från GBC (Global Business Coalition), ett av de största internationella priserna för företag som arbetar för att främja global hälsa.

Om Abbotts sociala ansvarstagande

Socialt ansvarstagande är en integrerad del i Abbotts strävan att förbättra människors liv med fokus på fyra centrala områden: innovation för framtiden, ökad tillgång till hälsovård, skydd av patienter och konsumenter samt skydd av miljön. I samarbete med andra utnyttjar Abbott sina expertkunskaper och resurser för att skapa hållbara lösningar inom företagets kärnområden i länder världen över.

2011 placerade sig Abbott för sjunde året i rad i Dow Jones globala hållbarhetsindex, som ett erkännande av företagets fortsatta globala ledarskap inom ekonomiskt, miljörelaterat och samhällsinriktat arbete. Abbott placerades också på 28:e plats i tidskriften Barron’s rankning av världens mest respekterade företag och har även två år i rad funnits med på listan över de 100 företag som tar störst samhällsansvar – Best Corporate Citizens list – som sammanställs av tidskriften Corporate Responsibility.

För att få veta mer om Abbotts hållbarhetsinitiativ och ladda ned företagets rapport  om socialt ansvarstagande för 2010, gå till www.abbott.com/citizenship.

Om Abbott och Abbott Fund
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna.

www.abbott.se
www.abbott.com

Abbott Fund är en filantropisk stiftelse som grundades av Abbott 1951. Stiftelsens uppdrag är att skapa friskare globala samhällen genom att investera i kreativa idéer som främjar vetenskap, bygga ut sjukvård och stärka samhällen världen över. Mer information om Abbott Fund finns på http://www.abbottfund.org.