Abbott

Abbotts Humira® (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av icke radiografisk axial spondylartrit

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 15:00 CEST

Humira blir det första och enda godkända läkemedlet för behandling av svår, icke radiografisk axial spondylartrit hos vuxna

Abbott meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt Humira® (adalimumab) för behandling av vuxna med axial spondylartrit som inte uppvisar strukturell skada på lederna vid röntgenundersökning så kallad icke-radiografisk axial spondylartrit. Humira är det första och enda godkända läkemedlet för patienter med icke-radiografisk axial spondylartrit (ir-axSpA).

Icke-radiografisk axial SpA ingår i en grupp av likartade sjukdomar som kallas axiala spondylartriter, där även Ankyloserande spondylit (AS)[1] ingår. Symtomen för ir-axSpA påminner om dem för AS, bland annat inflammation i rygglederna vilket kan leda till allvarlig, kronisk smärta och stelhet. Till skillnad från patienter med AS, uppvisar inte patienter med ir-axSpA strukturell skada på lederna vid röntgenundersökning. Det innebär att patienten med sjukdomen ofta går länge utan diagnos vilket fördröjer behandling och möjligheten till lindring.

”Det tar tyvärr ofta lång tid, ibland flera år, för patienter med sjukdomar inom gruppen axiala spondylartriter att få sin diagnos och utan diagnos kan man inte ge den för patienten bästa behandlingen. Därför är det angeläget att ta patienters ryggsmärta på allvar så att dessa patienter fångas upp så tidigt som möjligt och därmed kan få en diagnos och lämplig behandling. Detta känns extra viktigt eftersom många som drabbas av dessa sjukdomar är unga vuxna i 20-30 årsåldern”, säger Lennart Jacobsson, professor i reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Humira effektivt vid behandling av ir-axSpA

Resultaten från fas III studien ABILITY-1 undersöker förbättringar i sjukdomstecken och symtom för patienter med aktiv axial SpA som inte uppvisar strukturell skada på lederna vid röntgenundersökning.

Studien visade efter 12 veckor att dubbelt så många patienter som behandlades med Humira nådde behandlingsmålet jämfört med de som fick placebo. Humira har visat sig vara mycket effektivt vid behandling av ir-axSpA.

”Det tar ofta flera år att bli diagnostiserad med icke-radiografisk axial SpA och en patient som lider av de ibland handikappande effekterna av sjukdomen har sannolikt tillbringat flera år för att testa de få konventionella behandlingsmetoder som finns tillgängliga", säger Joachim Sieper, MD, chef för reumatologi på Campus Benjamin Franklin vid Charitè University Hospital i Berlin, Tyskland. ”I ABILITY-1 studien ville vi fokusera på de patienter som fick Humira i 68 veckor, vilket var ungefär tre fjärdedelar av dem som påbörjade försöket, där mer än två tredjedelar uppnådde minst 40 procents förbättring enligt ASAS kriterier. Detta är en viktig klinisk milstolpe för denna underbehandlade patientgrupp.”

När det gäller spondylartritsjukdomar är Humira godkänt för behandling av ickeradiografisk axial SpA, Ankolyserande spondylit och psoriasisartrit. Humira är även godkänt för behandling av psoriasis, reumatoid artrit (kronisk ledgångsreumatism), Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Detta godkännande innebär den åttonde indikationen för Humira i EU sedan det första godkännandet av läkemedlet 2003.

[1]  Ett annat namn för Ankyloserande spondylit är Bechterews sjukdom.

Om Abbott

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har cirka 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna och har 300 anställda. Information om Abbott finns på företagets hemsida på abbott.com och abbott.se.