Marabouparken konsthall

ABCDEFG HI på Marabouparken Konsthall 20/4 - 28/7, Pressvisning och vernissage 19/4

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 16:39 CEST

ABCDEFGHI

Meriç Algün Ringborg, Magnus Bärtås, Kay Rosen och Mladen Stilinović

20 april – 28 juli, 2013

Vernissage 19 april kl 17-20

 

Välkomna på pressvisning

fredag 19 april kl 11.00

En lättare lunch bjuds på restaurang Parkliv efteråt.

För föranmälan till pressvisning och pressbilder vänligen kontakta Sara Callahan

tel: 08-29 45 90 eller sara.callahan@marabouparken.se.

Utställningen ABCDEFGHI för samman verk av fyra konstnärer som alla delar ett intresse för det språkliga. De nio första bokstäverna i alfabetet skulle inte säga oss mycket om det inte vore för att de två sista avviker i färg och bildar ordet HI. Titeln på utställningen, som också är ett verk av den amerikanska konstnären Kay Rosen, är på samma gång en hälsning och en inbjudan att titta närmare på språket och ordens förmåga att inta olika funktioner, betydelser och beteenden som förmedlare, alstrare, tecken och bild.

Kay Rosen, Meriç Algün Ringborg, Magnus Bärtås och Mladen Stilinović verkar i olika geografiska kontexter och har olika modersmål men använder sig alla av språket både som metod, form och bild för att uppmärksamma dess inverkan över vårt sätt att tala, tänka, läsa, kommunicera och uppfatta världen. Med små tillägg, betoningar och förskjutningar öppnar verken upp vårt sätt att se och uppfatta saker som vi annars inte skulle ha lagt märke till, där felläsningar och missförstånd ges lika stor plats som precision och exakta avvägningar.

Meriç Algün Ringborg (f. 1983) utforskar hur det talade och skrivna språket formar och utmanar identitet och tillhörighet, samt hur det både begränsar och formar den värld vi har tillgång till. Politiska och sociala strukturer synliggörs i verk som tar avstamp från hennes egen erfarenhet som Turkisk konstnär bosatt i Sverige där det främmande och det bekanta, det personliga och det politiska, hemma och inte-hemma behandlas på olika sätt. I utställningen på Marabouparken visas verket Ö (the Mutual Letter), en ljudinstallation och en märklig liten ordbok som består av de 1 270 ord som är identiska på turkiska och svenska. Överlappningen mellan de båda språken vittnar om ett förbisett historiskt sammanhang. Ett flertal andra verk kretsar kring konstnärens förnamn Meriç, där felstavningar, varierande uttal, och geografiska gränsdragningar utforskas, det senare genom en dokumentation av den flod som bär hennes namn och som även utgör en viktig migrationsrutt mellan EU och Turkiet.

Den svenske konstnären och skribenten Magnus Bärtås (f.1962) verk utgår från konstruerade berättelser som ofta betonar det vardagliga, lokala och det försummade genom att använda sig av språket som form och metod. Mötet, samtalet och berättelsen är centrala i hans verk – aktiviteter som är nära förbundna med den biografiska genren samt till den språkliga spridningen av konstverket. Verket The Process has Started består av 10 teckningar gjorda som ett samarbete mellan konstnären och hans son David. Olika fraser tolkats i Davids egenhändigt skapade ”typsnitt” i en process som för samman saker som både konstnären och den då 7-årige sonen lärt sig till något nytt och okänt.

Språket i dess skrivna form har varit den amerikanska konstnären Kay Rosens (f. 1949) konstnärliga material sedan början av 1970-talet. Hon målar korta meningar, ofta bara ett ord, på duk eller direkt på väggen, och använder sig av typografi, färg, mellanslag, interpunktion och läsriktning för att påverka innebörden av det skrivna. De två verk som visas på Marabouparken, I Wish I Knew My Neighbour Better och Between a Rock and a Hard Place uppmuntrar betraktaren att se språket och vad det representerar med nya ögon. Rosens arbeten är poetiska, fyndiga, sorgsna och humoristiska, och behandlar, om än gärna implicit, ofta politiska och sociala frågeställningar.

Den kroatiske konstnären Mladen Stilinović (f.1947) har sedan i slutet av 1960-talet arbetat med artists’ books som en del av ett konstnärskap som också omfattar installationer, fotografi, skulptur och film. För Stilinović möjliggör böckerna med sin enkla framställning en mer direkt kommunikation med betraktaren och undandrar sig den politisering och ideologisering av språket som han analyserar i sina verk. Med sorg och subtil humor pekar konstnären mot samhällets absurditet och rigida strukturer. Endast ett fåtal av böckerna har tryckts men i samband med utställningen publicerar Marabouparken en upplaga av My Sweet Little Lamb från 1993. Verket utforskar en uppenbar separation mellan text och bild, språkets begränsningar och dess relation till verkligheten.

 

 

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.