Centerpartiet

Abir Al-Sahlani omvald som vice president i Liberal International

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 15:33 CET

Liberal International kongress i Abidjan hölls den 18-21 oktober. Centerpartiet lade fram fyra tunga motioner: ett förslag om grön ekonomi, där naturkapital och ekosystemtjänster får en mer värdefull roll i världsekonomin, ett förslag om en långsiktig och hållbar policy för att stoppa exploateringen av Arktis, en om införandet av en internationell koldioxidskatt på utsläpp från fossila bränslen och slutligen en motion om mödradödlighet och främjandet av kvinnors rättigheter. Centerpartiet fick igenom alla skrivna motioner med klar majoritet.

-          Det var en intressant kongress med mycket intressanta diskussioner. Det var glädjande att Centerpartiet lyckades få så stort genomslag för alla motioner som antogs av kongressen. Många nya partier blev även fullvärdiga medlemmar och det kommer att bli spännande att lära känna och arbeta med dem, säger Abir Al-Sahlani, riksdagsledamot (C)

Abir Al-Sahlani (C) är invald vice president i Liberal Internationals styrelse. Hon valdes vid kongressen i juni 2011 och förra helgen blev hon, som ensam kvinna och svensk representant, omvald. Abir är även ordförande för Liberal Internationals kommitté för mänskliga rättigheter.

-          Det är ett uppdrag som jag tar på stort allvar och det känns roligt att ha fått stöd att sitta kvar som vice president ännu en mandatperiod. Min utmaning som ordförande i Liberal internationals kommitté för mänskliga rättigheter är att skapa det liberala mervärdet i debatten kring de mänskliga rättigheterna, avslutar Abir Al-Sahlani.

Kongressen var en framgång för Centerpartiet och vi kommer att fortsätta kämpa för miljön och mänskliga rättigheter på det internationella planet. Centerpartiet fick ett mycket stort gehör för sin gröna och liberala politik och tillsammans med andra liberala partier runt om i världen kan vi göra världen mer hållbar för framtida generationer.

Alla motioner finner du här.

För mer information:
Centerpartiets pressjour
08-23 43 20

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.