Socialdepartementet

Abort för utländska kvinnor utreds

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:01 CEST

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Lena Jonsson
Ämnesråd
08-405 33 09

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor, som inte är bosatta i Sverige och som inte är asylsökande, får rätt att göra abort i Sverige under förutsättning att de själva står för kostnaderna.

Som underlag för sina ställningstaganden ska utredaren redovisa vilka regler som gäller i andra länder och mot vilken kulturell och religiös bakgrund dessa regler har kommit till. Utredaren ska också överväga hur opinionen i andra länder skulle kunna påverkas om utländska kvinnor ges möjlighet att få abort i Sverige.

Utredaren ska analysera och överväga vilka konsekvenserna skulle bli för den svenska hälso- och sjukvården om det öppnas möjlighet för utländska kvinnor att få abort i Sverige.

Utredaren ska se på de regler som i dag gäller för annan vård och behandling av utländska medborgare i Sverige och i det sammanhanget överväga på vilket sätt abort kan sägas skilja sig från annan vård och behandling och vilka konsekvenser det i så fall får.

Utredaren ska redovisa sin rapport senast den 31 december 2004.

Enligt abortlagen får abort i dag endast utföras på en kvinna som är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

Direktiven kan läsas i sin helhet på www.social.regeringen.se.