Ja till Livet

Abortlagsförändringen: RFSU till strid mot ordet ”abortturism”

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 00:30 CET

RFSU började sommaren 2002 att använda ordet ”abortturism” när man i positiva ordalag beskrev abortresorna i Europa. I samband med att RFSU offentligt började driva kravet på en förändrad abortlagstiftning så att utländska kvinnor skulle kunna få komma till Sverige för att göra abort, använde dess generalsekreterare själv ordet ”abortturism” i en debattartikel som publicerades i Aftonbladet 17 juli 2002.

Debattartikeln ”Ge även utländska kvinnor rätt till abort”, av Katarina Lindahl, RFSU
http://www.rfsu.se/020717__ge_aven_utlandska_kvinnor_ratt_till_abort.asp

Ordet användes inledningsvis uteslutande av dem som vara positiva till dessa abortresor. Under åren från 2002 fram till 2005 undertecknades inte mindre än sju olika motioner som alla stödde kravet på utländska kvinnors rätt till abort i Sverige av nio ledamöter från sex olika riksdagspartier.

Personerna som undertecknade dessa motioner var Inger René (m), Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström (fp), Margareta Andersson (c), Gustav Fridolin (mp), Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s) samt Gunilla Wahlén och Ulla Hoffman (v).

Intressant i sammanhanget är att åtskilliga av dessa ovan nämnda ledamöter under många år varit aktiva i Riksdagens tvärpolitiska grupp för SRHR-frågor. I en inbjudan till en konferens i Sveriges Riksdag 20 november 2002, kallades gruppen, som också stod bakom inbjudan, för ”RFSU:s tvärpolitiska SRHR-grupp”.

Så sent som våren 2006 skickade Liberala ungdomsförbundet Väst ut ett pressmeddelande med rubriken: ”Vi kampanjar för abortturism” där det deklareras att ”Abortturism innebär att det ska vara en självklarhet att låta kvinnor komma till Sverige och göra abort”.

Pressmeddelandet ”Vi kampanjar för abortturism” av Liberala ungdomsförbundet Väst
http://www.luf.se/index.php?show=305_SWE&article=419&page_anchor=http://www.luf.se/p305/p305_swe.php?article=419

Under dessa år från sommaren 2002 till våren 2006 hade alltså ordet ”abortturism” använts av ett otal förespråkare för utländska kvinnors rätt att komma till Sverige för en abort och alltid i positiva ordalag.

Ändå gick RFSU:s avgående generalsekreterare Katarina Lindahl förra veckan till storms mot nämnda ord - ett ord hon själv nyttjat och till och med introducerat i denna debatt - och kallade det för ”raljant och nedsättande".

Kommentaren "Begreppet 'abortturism' raljant och nedsättande", av Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU, februari 2007
http://www.rfsu.se/replik_pa_artikel_pa_dn_debatt.asp

- Om man tycker att ordet ”abortturism” är raljant och nedsättande borde man inte använda det själv. Dessutom kunde de påtala det för de politiker de uppenbarligen haft nära kontakt med. Istället väljer RFSU att uttrycka sig nedlåtande om andra som använt ordet. Det tyder inte på vare sig hederlighet eller god ton, säger Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet

Citat av hur ordet abortturism användes i motioner i Sveriges Riksdag:

”En slags europeisk abortturism existerar”
motion 2002/03:U235, Fri abort, av Birgitta Ohlsson (fp)

”Det är något man lätt kan utläsa av abortturismen i Europa”
motion 2002/03:So255; Rätten till abort för utländsk kvinna i Sverige,
av Inger René (m), Cecilia Wikström (fp), Ulla Hoffmann (v), Margareta Andersson (c) och Gustav Fridolin (mp)

”Men de fåtaliga förfrågningarna beror inte på att det inte finns ett behov – något man lätt kan utläsa av ”abortturismen” i Europa.”
motion 2002/03:So308, Utländska medborgares rätt till abort i Sverige,
av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

”Följden är att kvinnor reser mellan Europas länder för att få abort där hindren är färre och lagarna mindre restriktiva. En slags europeisk abortturism existerar.”
motion 2003/04:U276, Rätten till abort i ett internationellt perspektiv,
av Birgitta Ohlsson (fp)

”Det är något man lätt kan utläsa av abortturismen i Europa – ett Europa där både Irland och Portugal har mycket restriktiva lagar.”
motion 2003/04:So455, Rätten till abort för utländsk kvinna i Sverige,
av Inger René (m), Cecilia Wikström (fp), Margareta Andersson (c), Gustav Fridolin (mp) och Gunilla Wahlén (v)

”Följden är att kvinnor reser mellan Europas länder för att få abort där hindren är färre och lagarna mindre restriktiva. Ett slags europeisk abortturism existerar.”
motion 2004/05:U310, Rätt till abort i världen,
av Birgitta Ohlsson (fp)

”Följden är att kvinnor reser mellan Europas länder för att få abort där hindren är färre och lagarna mindre restriktiva. Ett slags europeisk abortturism existerar.”
motion 2005/06:U335, Rätt till abort i världen,
av Birgitta Ohlsson (fp)

Källor och andra användanden av ordet ”abortturism”
Artikeln ”I fråga om ofött liv är Sverige extremistiskt”, Svenska Dagbladet 4 april 2003
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_5159753.asp