Ja till Livet

Abortturism ökar antalet sena aborter i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 21:23 CEST

Kommentar av JA till Livet med anledning av vårdminister Ylva Johanssons uttalande att regeringen kommer lämna en proposition om en förändrad abortlag

- Sverige har redan EU:s mest liberala abortlag. Att genomföra den förändring som Ylva Johansson förespråkar kommer göra Sverige till det enda landet i EU, där abort blir tillåtet utan prövning fram till vecka 18. Ylva Johanssons kritik av Sveriges nuvarande lagstiftning som ”omoralisk och otidsenlig” (SVT Aktuellt 10 april) är i så fall en kritik som omfattar samtliga övriga EU-länder, säger Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet.

Idag går Europas abortturism i huvudsak till Storbritannien och Nederländerna. JA till Livets research visar att de båda ländernas abortstatistik tydligt visar att det kommer bli en ökning av framför allt de sena aborterna.

Abortturismen till Storbritannien blev senabortturism

En del av den nuvarande europeiska abortturismen går för närvarande till Storbritannien. Vad utredningen om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige inte poängterat tydligt nog, vilket är beklagligt, är att det i Storbritannien är oerhört tydligt att utrikes bosatta kvinnor i långt högre grad efterfrågar sena aborter efter vecka 12.
(Källa: Statistical Bulletin ”Abortion Statistics, England and Wales: 2004”, tabell 13)

För år 2004 var andelen aborter efter vecka 12 följande för närområdena: Skottland: 37%, Irland 16% och Nordirland 13%. Andelen sena aborter efter vecka 12 för kvinnor som reste till Storbritannien från alla övriga länder/regioner (förutom Irland, Nordirland och Skottland) för att få en abort utförd, var hela 43%. 14% skedde så sent som efter vecka 18.

Enligt hälsominister Caroline Flint, som citerats i flera olika brittiska tidningar, var andelen sena aborter efter vecka 18 för de kvinnor som kom från Italien oerhört höga 71 (av 266). Trots att färre än fem danska kvinnor enligt den officiella abortstatistiken genomgick abort i England eller Wales 2004 utfördes det hela 26 aborter efter vecka 18 för kvinnor från Danmark. Det finns alltså dessutom fog för ett ifrågasättande om senabortstatistiken är korrekt.

Att 43% av kvinnorna från länder utanför Storbritannien och Irland valde en sen abort trots höga kostnader och trots det faktum att aborten i Storbritannien inte är fri utan underställd prövning, om än formaliserad, avslöjar att Sverige mycket väl kan bli Europas ledande abortturismland.

Om utredningens slutbetänkande vinner gehör kommer Sverige få en abortturism som till viss del är en senabortturism, med aborter fram till åtminstone vecka 18 och kanske till och med vecka 22.

Källor:
Brittisk abortstatistik 2004: http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/11/75/74/04117574.pdf
Artikeln ”Late abortions in UK top 400 mark” i ”The Huddersfield Daily Examiner”, 16 januari 2006

Abortturismen till Nederländerna blev senabortturism

Även abortturismen till Holland är en senabortturism. Av de 1 158 abortsökande från Tyskland år 2004 var över 50% i graviditetsvecka 16 eller mer. För de 869 från Belgien var motsvarande siffra 40% och för de 1 858 från andra länder var hela 70% i graviditetsvecka 16 eller mer. Som jämförelse utfördes bara 4,2% av alla aborter för holländska kvinnor i motsvarande veckor.

Trots att ”bara” 12,7% av aborterna som gjordes i Holland 2004 var av kvinnor som inte bodde i landet stod de för en stor majoritet av de mycket sena aborterna efter vecka 16.

Det är oförståeligt att abort-utredningen inte beaktat dessa siffror och jämfört med Storbritannien och Holland istället för Danmark. Utredningens förslag är ju dessutom mycket mer liberalt än lagstiftningarna i Storbritanninen, som inte har fri abort alls, och Holland, som bara har fri abort till vecka 13.

Källor: ”Landelijke abortus registratie 2004”, tabell 3.7, 7.1 och 7.3 och ”Statistical Bulletin, Abortion Statistics, England and Wales 2004”, tabell 13(a)