Absolicon

Absolicon bygger soldrivet kraftverk för el och värme

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 15:15 CET

I Härnösand byggs nu framtidens kraftverk som drivs av solen och ger både el och värme till Härnösandsborna. Med solfångare som koncentrerar solljuset produceras både el som matas in på elnätet och fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter.

Härnösand är känt för sin solenergisatsning. Här finns både solenergiteknikerutbildning och landets enda installation av solkyla. Nu kommer världens första kraftverk som samtidigt ger el från solceller och värme till fjärrvärmenätet.

– Nu skall Härnösandsborna få en del av sin värme från solen, berättar Pär Marklund, Härnösand energi och Miljö.

Installationen är den första i världen där värmen från koncentrerande solceller matas in på ett fjärrvärmenät.

– Under sommarhalvåret har vi ett överflöd av solenergi i Sverige. Varför elda vår dyrbara skog när vi enkelt kan få både el och värme från solen, undrar Joakim Byström på Absolicon.

Kraftverket, som är på 200 m2 och genererar 20 kW el och 100 kW värme, byggs av Absolicon Solar Concentrator AB i samarbete med Härnösand Energi och Miljö.

Solkraftverket har 60 % verkningsgrad tack vare att solfångarna som används koncentrerar solljuset på högeffektiva solceller som genererar elektricitet. Solcellerna blir heta och den värmen samlas också in och matas in på fjärrvärmenätet. Solfångarna följer solen under dagen vilket ökar produktionen ytterligare.

– Tekniken med koncentrerande solfångare är en del av lösningen på världens energiproblem, menar Joakim Byström. De är billiga att bygga och får hög verkningsgrad. I Sverige är vi världsledande på den här tekniken med både forskning och tillverkning.

Projektet i Härnösand är en del av en planerad energipark med nya lösningar för el- och värmeproduktion.

- Vi vill bidra till utveckling inom förnybar småskalig el- och värmeproduktion, säger Pär Marklund. När Absolicons solfångare senare i höst börjar leverera värme in i fjärrvärmenätet kommer det att vara en helt unik händelse.

Absolicon har åtta anställda och ser projektet med Härnösand Energi och Miljö som ett genombrott.

– Eftersom nära hälften av all uppvärmning i Sverige sker med fjärrvärme är det ett viktigt projekt. Vi skall tillsammans visa hur Sverige kan ställa om energisystemen till solenergi, menar Joakim Byström.

Solenergibranschen växer nu kraftigt i hela välden. I Tyskland kommer redan 2 % av all el från solceller. Projektet i Härnösand lovar gott för framtiden.

 

För mer information, kontakta:

Joakim Byström, vd Absolicon Solar Concentrator

Mobil: 070-5850059

 

 

 

Absolicon verkar inom Solenergitekniskt Centrum i Härnösand. Där finns även stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi som driver Lumicum Laboratoriet i Härnösand vilket skall bli ett av världens bästa utrustade labb för reflektorer till solcellssystem.

Inom stiftelsen drivs även EU-projektet Cleantech Demonstration Arena där världens första anläggning för el, värme och kyla från koncentrerad solenergi byggs upp på sjukhuset i Härnösand.