LinkMed

AbSorber erhåller Europa patent för transplantationstestet XM-ONE

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:45 CET

LinkMeds dotterbolag AbSorber har erhållit patentskydd i Europa för sitt transplantationstest XM-ONE®. Patentet är sedan tidigare godkänt i Nya Zeeland vilket var det första landet som godkände produktens patent. Den europeiska marknaden är en prioriterad marknad för AbSorber och patentgodkännandet är en vikig milstolpe för det intellektuella skyddet AbSorber bygger kring XM-ONE®.

Patent beviljas av European Patent Office (EPO) och AbSorber har också ansökt om patentskydd för XM-ONE® i USA, Japan samt i ett antal andra viktiga transplantationsländer. Bolaget förväntar sig ytterligare godkännanden i de övriga regionerna.

XM-ONE® är en unik produkt och är det första standardiserade korstestet som kan påvisa antikroppar mot de celler som klär insidan av blodkärl. Dessa endotelceller är den första kontaktpunkten mellan det transplanterade organet och mottagarens immunsystem. Antikroppar mot endotel har visat sig spela en viktig roll vid avstötningsreaktioner efter transplantation.

For more information contact:
Anders Karlsson, VD AbSorber, tel. + 46 70 918 00 10
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed, tel: +46 8 508 939 93

Se även www.absorber.se and www.linkmed.se

AbSorber utvecklar produkter som ökar möjligheterna att genomföra mer framgångsrika transplantationer. AbSorbers första produkt, transplantationstestet XM-ONE®, påvisar antikroppar av betydelse för avstötningsreaktioner. XM-ONE® är CE-märkt och FDA godkänt för försäljning i EU och USA. AbSorber har ett distribution och säljavtal med Olerup International AB.

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).