Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Absurt av Åsa Torstensson att säga nej till kilometerskatt

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 14:14 CEST

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Absurt av Sverige att säga nej till kilometerskatt

Det är absurt att som kommunikationsminister Åsa Torstensson säga nej till EU-förslaget om kilometerskatt av miljöskäl för lastbilar, därför att då skulle transporterna bli dyrare, utan att de kan flyttas till järnväg. Tidigare har regeringen sagt att med konkurrens på spåret skulle bankapaciteten räcka till.

 

Ville regeringen, finns det många järnvägsprojekt, som är klara att sätta igång. Det skulle ge en full effekt på sysselsättningen i motsats till skattesänkningar och subventioner där en del av effekterna försvinner bort. Det är fråga om investeringar. Inga pengar skulle förloras. Om vi lånade alltihop, så har vi realkapital i stället, som skulle göra oss rikare. Sverige satsade från järnvägsbyggandets start fram till första världskriget minst en procent av BNP om året på järnvägsinvesteringar, till 90 procent på lånade pengar. Det gjorde Sverige till industrination.

 

Mer järnväg blir vi ändå till sist tvungna att bygga. Snarast. Nu skulle det vara billigt att göra det med stora outnyttjade produktionsresurser. Arbetslösheten kunde minska, med de utgifter och de minskade skatteintäkter som den medför. Statskulden skulle inte behöva bli lika stor som den nu hotar att bli.

 

Oljan är på väg att sina, och alternativa bränslen räcker inte för att ersätta vår billiga slav. Kanske kan en fjärdedel av oljan ersättas.

 

Vi har inte lång tid på oss. Peak Oil, när vi kommit till den maximala mängd olja som kan pumpas upp, nåddes redan 2004. Sedan dess har vi kunnat hålla den nivån genom diverse konstknep, vatteninjektion i oljefälten med mera, men det ökar inte mängden olja. Nya stora oljefält har inte upptäckts. Vad som kan finnas under Arktis räcker troligen inte mer än ett år. Det återstår då olja från oljeskiffer och tjärsand, men det orsakar än värre klimat- och miljöproblem.

 

IEA, Internationella energikommisionen tror att utvinningen av vanlig olja minskar med 6,7 procent per år i framtiden. Det har bekräftats av studier vid Uppsala Universitet. Med en minskning av oljeproduktion med sex procent per år skulle den mängd som vi kan pumpa upp om tolv år, 2020 vara mer än halverad.

 

Med en kilomerskatt skulle något av den förslitning betalas, som utländska lastbilar gör på svenska vägar. Svenska åkare skulle få en lite mer rättvis konkurrenssituation. De utländska långtradare som far genom landet betalar ingen skatt vare sig för fordon, bränsle eller löner till Sverige.

 

Med svensk tillåten totalvikt på 60 ton sliter en lastbil som 75.000 personbilar enligt Vägverket. Förslitningen stiger exponentiellt med vikten. I USA där det bara tillåts en totalvikt på 36 ton sliter en lastbil ändå som 10.000 personbilar.

 

Det är också ett feltänk av Åsa Torstensson att påstå att kilometerskatt skulle drabba ett avlångt land som Sverige mer än länderna i Europa. Långa järnvägs­transporter går att göra mycket billigare än långa lastbilstransporter. Att frakta lastbilar på tåg med hjälp av den svängbara järnvägsvagnen Flexiwaggon, så att lastbilen kunde köra upp var som helst på linjen, där underlaget är hårt nog, och där man kan lasta varje vagn för sig, skulle minska milkostnaden med 20 kronor. Man sparar lönekostnader på 44 kronor och driftskostnader för lastbilen med 35 kronor milen, förutom slitagekostnader på 5-10 kronor milen enligt Vägverket.

 

Hans Sternlycke, ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

 

hans.sternlycke@netatonce.net