Publikator Branschstatistik AB

Abus ökar mest inom service för tunga lyftanordningar

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2015 16:08 CET

Andelen verkstäder som tecknar serviceavtal för sina tunga lyftanordningar har ökat med 17 procent under det senaste året och Abus är den leverantör som har den största procentuella ökningen mellan 2014 och 2015.

71 procent av 1497 tillfrågade produktionschefer inom verkstadsindustri i hela landet uppger att de har ett avtal för service av företagets traverser, telfrar eller svängkranar. De fyra största aktörerna Dematek, Konecranes, Abus och Carl Hag har tillsammans ökat marknadsandelarna från 41,1 procent 2014 till 61,0 procent 2015 vilket motsvarar en ökning på 30,4.

Kartläggningens målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig

Läs hela artikeln på branschstatistik.com

Publikator Branschstatistik publicerar sedan april 2014 nyheter på lokal, regional och riksnivå. Allt publicerat material baseras på egen informationsinhämtning via personliga telefonintervjuer med befattningshavare inom nordiskt näringsliv.

27 års erfarenhet i branschen och årligen mer än 50 000 intervjuer garanterar en hög statistisk säkerhet hos den publicerade informationen.