Acando

Acando återupptar återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 08:03 CET

Årsstämman 2010 i Acando bemyndigade styrelsen att genomföra återköp av egna aktier motsvarande ett eget innehav av upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget i syfte att ge möjlighet att anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov, samt att skapa möjlighet för bolaget att använda återköpta aktier som betalning vid eventuella förvärv av bolag och rörelser helt eller delvis. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2011.

I augusti 2010 beslutade styrelsen i Acando att utnyttja bemyndigandet och beslutade om att genomföra återköp av högst 1 000 000 aktier, till ett maximalt belopp om 14 MSEK. Under augusti 2010 återköptes totalt 360 000 aktier för totalt 4 MSEK.

För närvarande innehar Acando i egen ägo totalt 4,2 procent av totalt antal aktier.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, Styrelseordförande, Acando, +46 8 699 7000.
Lotta Jarleryd, CFO, Acando +46 8 699 7000.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com