Acando

Acando är första SAP-partnern på den nordiska marknaden att teckna SaaS-avtal

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:01 CEST

”Eftersom Acando redan idag driftar och underhåller SAP-lösningar för ett stort antal kunder, känns detta som ett helt naturligt steg för oss”, säger Eva Sandberg, affärsområdeschef SAP, Acando.

Software as a Service innebär att systemet tillhandahålls som en tjänst istället för att företagen själva äger sina licenser och förvaltar lösningen. Betalningen sker i form av en abonnemangsavgift under en given tidsperiod.

”Detta partnerskap stärker ytterligare vårt samarbete med SAP. Acando vann också nyligen tävlingen om att vara den svenska partner som under Q2 och Q3 sålt flest All-in-One-licenser”, fortsätter Eva Sandberg.

 

För mer information vänligen kontakta:
Eva Sandberg, affärsområdeschef SAP, Acando, +46 8 699 7233.
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,4 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se