Acando

Acando förstärker koncernledningen med Christer Norrman

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:03 CET

Acando stärker koncernledningen genom att tillsätta Christer Norrman som vice vd. Christer kommer att vara ansvarig för affärsutveckling inom Acando-koncernen samt ansvara för den internationella verksamheten i Danmark, Finland, England och Baltikum/Östeuropa.

Acando har haft en stark tillväxt det senaste året och expanderat från att bara finnas i Sverige hösten 2005 till nu ha verksamhet i åtta länder i norra Europa.

- Vi står nu bättre rustade än någonsin för att ytterligare utveckla vår affär att identifiera och genomföra verksamhetsförbättringar hos våra kunder genom informationsteknik. Vår storleksökning innebär att vi även måste anpassa vår ledningskapacitet i motsvarande omfattning, säger Lars Wollung.

Christer Norrman har mångårig erfarenhet av ledande internationella befattningar inom it och management consulting. Utöver den egna konsultverksamheten kommer han senast från Guide där han var vd. Dessförinnan har Christer arbetat i över tio år inom Capgemini-koncernen, bland annat som vd för ett amerikanskt dotterbolag.

För ytterligare information, kontakta
Lars Wollung, vd Acando AB tel: 08-699 72 11
Christer Norrman, vice vd Acando AB tel: 08-699 74 95

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder en optimal balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter över en miljard kronor och har drygt 1100 medarbetare i åtta länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordic Exchange. www.acando.com