Custos AB

Acando går samman med Frontec

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 16:50 CEST

Frontec (publ.) meddelade idag att man lägger bud på Acando AB med betalning i aktier i Frontec. Custos, som är största ägare i Acando med ett ägande om 49,9% av röster och kapital före utspädning, ställer sig bakom affären. Efter genomförd affär kommer Custos att bli största enskilda ägare i Frontec med 21,8% av kapitalet och 15,2% av rösterna. Custos innehav i Acando var per 030331 bokfört till 58,7 Mkr. Med nuvarande aktiekurs för Frontec innebär affären ett ökat värde för Custos.

Custos VD Mikael Nachemson kommenterar: "Acando har i en mycket krävande marknad lyckats minska sina kostnader och leverera positiva resultat. Affären som nu annonseras är ett naturligt nästa steg och skapar ett välpositionerat bolag med både kompetensmässig och finansiell styrka. För Custos innebär även affären att man erhåller ett noterat värde och likviditet i ett tidigare onoterat innehav."

För ytterligare detaljer angående affären hänvisas till pressmeddelande från Frontec.

Stockholm den 14 maj 2003

AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Mikael Nachemson 08-440 57 70