Acando

Acando GmbH dubblerar omsättningen från portal- och CMS-projekt

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 08:06 CET

Det är implementering av standardsystem för innehållshantering som driver den mycket kraftiga efterfrågeökningen. Enbart projekt baserade på systemen FirstSpirit och CoreMedia stod för en dubblering av försäljningen inom CMS-området 2010 till nästan två miljoner euro jämfört med föregående år. För det innevarande året har flera projekt redan bokats in. Intranät, webbsidor och portaler måste följa dagens standards avseende flexibilitet, personalisering och användbarhet. Att integrera data från företagens olika system fortsätter att vara en hög prioritet. Det är särskilt medelstora och större företag som nu uppgraderar sina portaler och innehållshanteringssystem till dagens standard. 

“Våra kunder ser mervärdet som integrerade system baserade på etablerade standards ger. De förlitar sig på våra erfarna specialister för att långsiktigt säkra upp arkitekturen, integrationen och en framtida öppenhet”, säger Peter Ostrop, försäljningsansvarig och medlem av företagsledningen i Tyskland. Förra året genomförande Acando stora FirstSpirit-projekt hos bland annat Hamburg Süd, Itzehoer Versicherungen och Edeka. I alla dessa projekt utgjorde integration en viktig fråga. En tysk landsbank fattade beslut om att avveckla sitt gamla CMS för att istället integrera sin portal och sitt intranät med Acandos hjälp. Därigenom blev en mängd information och applikationer tillgängliga för alla medarbetare.

“Vi är mycket nöjda med att Acando använder FirstSpirit för sina mest utmanande projekt”, bekräftar Johannes Häusele, CEO på e-Spirit AG. ”Den förstklassiga expertisen hos Acandos konsulter säkrar att deras kundprojekt går smidigt”, fortsätter han. För 2011 förväntar sig Acando att efterfrågan inom området ökar ytterligare och rekrytering av fler kvalificerade konsulter pågår. Portaler och innehållshanteringslösningar är ett av Acandos strategiska fokusområden.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Mörchen, verkställande direktör på Acando GmbH, +49 40 822 259 110.
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se