Acando

Acando har en god kassa

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 16:54 CEST

Detta är ett förtydligande avseende missvisande information i media.

Acando vill göra ett förtydligande mot bakgrund av uppgifter i dagens media. Acandos finansiella ställning är stark med en betydande kassa (181 MSEK per 081231) och en finansiell nettotillgång på ca 150 MSEK, inklusive finansiella skulder om ca 37 MSEK. Acando har inte finansierat förvärv, inklusive goodwill, eller andra investeringar med lån. De finansiella skulderna består av pensionsskulder samt ett konvertibelt förlagslån riktat till personalen om 24,5 MSEK.

Acandos årsredovisning för 2008 planeras att offentligöras under nästa vecka.

För mer information vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO och tf VD, Acando, +46 8 699 7314.
Marianne Olsson, Informationschef, Acando, +46 8 699 7450.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se