Acando

Acando levererar e-arkiv till samverkansprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:30 CET

REDA är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Riksarkivet, Lunds universitet och Lunds kommun, med uppgift att ta fram en gemensam lösning för digitalt bevarande byggd på etablerade standarder.

En av e-arkivets främsta uppgifter är att säkra att dagens arkiverade handlingar även i framtiden går att återfinna och läsa utan förvanskat innehåll. Detta oavsett morgondagens teknik och nya format.

E-arkivet ska säkra parternas stora och växande informationsmängd, såsom patientjournaler, forskningsmaterial och kommunala handlingar.

Med ett e-arkiv kan dagens pappershantering ersättas, vilket minskar hanterings- och lagringskostnader, medför minskad miljöpåverkan, och samtidigt gör att informa­tionen enklare kan tillgängliggöras.

”Ett viktigt krav på lösningen är att den ska vara flexibel och passa i flera verksam­heter. Acando tillför såväl verksamhetskunnande som teknisk kompetens, genom sin erfarenhet från utveckling av andra e-arkivlösningar”, säger Jörgen Andersson, affärsansvarig för REDA.

”Vi och REDA skapar nu tillsammans en lösning som ligger i framkant inom e-arkivområdet”, säger Liselott Ringborg, ansvarig för Acandos e-arkivsatsning.


För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Andersson, kontaktperson för REDA, +46 46 222 1752
Liselott Ringborg, ansvarig för e-arkivering, Acando, +46 8 699 7386
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137


Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,4 miljarder kronor och cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se