Acando

Acando stärker positionen inom lean

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 08:01 CEST

Bland redan genomförda kunduppdrag inom tjänstesektorn märks bland annat förbättringseffekter genom att den så kallade onödiga efterfrågan minskar. Därigenom förbättras kundservicen samtidigt som verksamhetens egen arbetsbelastning minskar. Handläggningstider och ärendeköer har också kunnat minskas kraftigt. En generell effekt är ökad medarbetarnöjdhet och minskad stress i verksamheterna när lean införs.

Lean är en förbättringsfilosofi som syftar till att engagera medarbetarna i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten i små kontrollerbara steg, där medarbetarnas vardagliga förbättringsarbete aldrig stannar av.

En av de kunder som redan har sett goda effekter av att införa lean i verksamheten är Tieto.

”Det är viktigt att vi alla inom Tieto strävar efter att arbeta enkelt och effektivt i våra leveranser till kund. Vi fokuserar därför på kundvärden, kommunikativt ledarskap, ökat medarbetarengagemang och eliminering av slöserier i våra processer och leveransflöden. En organisations utveckling tar sin utgångspunkt i engagerade medarbetare och ett strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar och ett långsiktigt tänkande. Detta får vi stöd för i lean-metodiken, i Acandos pedagogik och strukturerade implementation av lean”, säger Mikael Jupiter, Vice President ITOMS, Tieto Sweden.

”Vi fokuserade tidigt på att använda lean inom tjänsteproducerande organisationer. Få angreppssätt kan mäta sig med lean när det gäller att frigöra en verksamhets fulla potential, vilket vi ser hos Tieto”, säger Niklas Ansgariusson, ansvarig för Acandos leanerbjudande.

 

För mer information vänligen kontakta:
Niklas Ansgariusson, ansvarig lean, Acando, +46 8 699 7193.
Eva Haaker, marknads- och informationschef, Acando, +46 8 699 7137.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,4 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se