Acando

AcandoFrontec formar strategiskt partnerskap genom delägande i det estniska IT-företaget WMG AS.

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:19 CEST

AcandoFrontec har ingått ett strategiskt partnerskap med estländska Webmedia Group (AS WMG), ett ledande systemutvecklings- och IT-konsultföretag i Estland. Det nytecknade avtalet innebär att AcandoFrontec förvärvar 27% av aktierna i Webmedia, samt att man tecknat optionsavtal om att förvärva resterande aktier senast i mars 2010.

Syftet är primärt att gemensamt bli marknadsledande i Sverige inom högkvalitativa systemutvecklingstjänster på distans. AcandoFrontec och Webmedia kommer tillsammans att ha ett kraftfullt och integrerat erbjudande till befintliga och nya kunder, genom att kombinera AcandoFrontecs verksamhet- och IT-konsulttjänster med Webmedias beprövade systemutvecklingstjänster. Båda företagen förväntar sig att efterfrågan på denna typ av projekt kommer att öka betydligt på den svenska IT-marknaden inom en snar framtid.
De nordiska och baltiska länderna smälter samman till en gemensam marknad, och det finns ett ökat behov av samarbete mellan företag och organisationer inom denna region. Estland ligger bara en timmes flygresa från Sverige, vilket gör att projekt kan genomföras med effektivare kommunikation och lägre risker jämfört med outsourcing till mer fjärran länder.

Partnerskapet riktar sig dessutom till den övriga nordiska och östeuropeiska systemutvecklingsmarknaden, där gemensamma kunder kan dra nytta av ökad kompetens, effektivitet och minskad ledtid för sina systemutvecklingsprojekt. AcandoFrontecs och Webmedias gemensamma erbjudande har som mål att skapa en ny kvalitetsstandard för systemutveckling på distans.

"Vi har tackat nej till erbjudanden från några av Europas största IT-tjänsteföretag som vill köpa estländska företag och förvandla dem till lågkostnadscenter för programutveckling. I stället har vi valt att ingå partnerskap med AcandoFrontec, ett företag som står för hög kvalitet, och som ser oss som en jämbördig partner. Vi har tidigare haft samtal med ett flertal svenska företag, men AcandoFrontec har gjort ett starkt intryck på oss med sin tydliga vision och sin starka kundbas" säger Priit Alamäe, verkställande direktör och grundare av Webmedia Group.

"Förutom Skandinavien och Baltikum riktar vi också in oss på tillväxtmarknader i södra Europa som Rumänien och Serbien, där vi kan dra nytta av vår erfarenhet och kompetens för att bygga kritiska applikationer för telekomföretag, finanssektorn, hälso- och sjukvård samt offentlig sektor, " avslutar Priit Alamäe.

"AcandoFrontec ingår partnerskap med Webmedia på grund av den höga kvaliteten hos Webmedias personal och ledning, " säger Lars Wollung, VD på AcandoFrontec. "Webmedia som har visat en imponerande tillväxt på den baltiska marknaden, och har bevisligen också stor erfarenhet samt långsiktiga och goda kundrelationer. AcandoFrontec och Webmedia kan tillsammans skapa ett mycket prisvärt erbjudande för såväl de stora och stabila nordeuropeiska marknaderna som tillväxtmarknader i det nya Europa. De lägre resurskostnaderna i Östeuropa är en trevlig bonus vid sidan av de grundläggande fördelarna med detta partnerskap, " säger Lars Wollung.

Webmedia Group är ett ledande systemutvecklingsföretag i Baltikum med mer än 150 anställda programutvecklare i Estland, Litauen och Finland. Under 2005 beräknas Webmedia omsätta cirka 4 miljoner euro. Bland Webmedia Groups kunder finns företag och organisationer inom telekom (ex. EMT, Elion och Omnitel), finanssektorn (ex. Hansabank och Sampo Bank), hälso- och sjukvård (ex. Tartu Universitetssjukhus) och offentlig sektor (ex. skatte- och tullverket, finansdepartementet, inrikesdepartementet och socialdepartementet).

Affären genomförs som en kontantaffär. WMG AS konsolideras in i sin helhet i AcandoFrontecs koncernredovisning från och med den 1/10 2005 och förväntas ge ett positivt tillskott till vinst per aktie för 2005.


För mer information, kontakta
Lars Wollung, VD AcandoFrontec, tel 08-6997211
Bertil Carlsén, vice VD, finanschef tel 08-6997131

www.acandofrontec.se Ticker: AFABAcandoFrontec är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att utveckla processer, organisation och IT. Konsulterna förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men passionen är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. AcandoFrontec skall av kunderna uppfattas som den lokala och nära partnern i enkla såväl som komplexa åtagande.

AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkod AFAB.