Acando

AcandoFrontec fullföljer erbjudandet och förvärvar Resco AB

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:24 CET

AcandoFrontec, noterat på Stockholmsbörsens O-lista lämnade den 9 januari 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i det på Stockholmsbörsens O-lista noterade Resco, avseende samtliga utestående aktier. Acceptansperiodens sista dag var den 10 mars.

AcandoFrontec gör följande offentliggörande avseende förvärvet av Resco:

• AcandoFrontec har erhållit acceptanser i samband med Erbjudandet riktat till aktieägarna i Resco motsvarande 95,0 procent av aktiekapitalet och 96,8 procent av röstetalet. AcandoFrontec har ej förvärvat aktier i marknaden utanför Erbjudandet.
• AcandoFrontec har därmed bl a uppfyllt uppställda villkor genom att över 90 procent av aktieägarna i Resco accepterat Erbjudandet.
• AcandoFrontec kontrollerar därmed 95,0 procent av Resco och kommer att begära tvångsinlösen av resterande minoritetsaktier.
• Efter diskussion med Stockholmsbörsen är avsikten att sista handelsdag för Resco-aktien blir 31 mars 2006.
• Styrelsen i AcandoFrontec utnyttjar erhållet bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 7 februari 2006. AcandoFrontec genomför en ökning av aktiekapitalet genom apportemission med teckningsrätt för aktieägare i Resco om högst 15 227 043 aktier varav 1 000 000 A-aktier och 14 227 043 B-aktier.

Mot bakgrund av ovanstående punkter fullföljer AcandoFrontec förvärvet av Resco AB. Vederlaget kommer att erläggas till aktieägarna omkring den 24 mars 2006.

För ytterligare information kontakta:
Lars Wollung, VD och koncernchef AcandoFrontec AB 08-699 72 11
Bertil Carlsén,CFO AcandoFrontec AB 08-699 71 31

www.acandofrontec.se Ticker: AFAB

AcandoFrontec är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att utveckla processer, organisation och IT. Konsulterna förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. AcandoFrontec skall av kunderna uppfattas som den lokala och nära partnern som kan ta sig an såväl enkla som stora och komplexa uppdrag.
Företaget har 530 medarbetare på sju kontor i Sverige. Via delägande i det estniska IT-företaget WMG med 180 medarbetare i fem länder, kan AcandoFrontec erbjuda systemutvecklingstjänster i en stor del av norra Europa.
AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkod AFAB.