Acando

AcandoFrontec och TDC övertar verksamheten i Frontville

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 15:01 CET

Frontville AB har sedan 2000 bedrivit ASP- och konsultverksamhet baserat
på affärssystemet Axapta från Microsoft. AcandoFrontec stärker nu sin
kompetens inom Axapta genom att ta över konsultdelen i Frontville
inkluderande både konsulter och projektavtal. TDC (f.d. Tele Danmark),
en ledande leverantör av ASP-lösningar, förvärvar samtidigt Frontvilles
ASP-verksamhet. I samband med affären tecknas också ett samarbetsavtal
mellan AcandoFrontec och TDC, för att gemensamt erbjuda kunder på den
svenska marknaden en ASP-baserad Axapta-lösning. Frontvilles huvudägare
är riskkapitalbolaget b-business partners.

- Frontville har sedan starten byggt upp en unik kompetens kring ASP-
lösningar och Axapta. När nu AcandoFrontec och TDC satsar offensivt på
att ytterligare förbättra sina positioner inom dessa områden, ser
Frontvilles aktieägare det som ett bra tillfälle att vara med och driva
den konsolidering som för närvarande sker i marknaden. Frontvilles ca
200 kunder kommer i och med dessa förvärv att få större leverantörer med
bredare tjänsteutbud, säger Anders Rydin, ordförande i Frontville AB.

- För AcandoFrontec innebär avtalet att vi snabbare får in både
konsulter och kunder inom Axapta-området. Bland de kunder som vi övertar
i samband med affären finns bl.a. SEB. Många kunder använder idag de
stora och heltäckande affärssystemen för sina koncernövergripande
funktioner, medan man på mindre enheter söker efter enklare och mindre
system. Vi bedömer att marknaden för Axapta, som ett komplement till de
stora affärssystemen, kommer att vara en framgångsfaktor i närtid, säger
Lars Wollung VD AcandoFrontec.

- I och med lagändringar som antogs av Sveriges riksdag 2003-12-04 Nya
faktureringsregler för mervärdesskatt (SkU15), så får TDC genom sitt
dotterbolag ServiceHosting A/S nu möjligheten att erbjuda svenska kunder
ServiceHostings ASP-lösning. Vi ser köpet av Frontvilles ASP-verksamhet
som en språngbräda till den svenska marknaden, säger Jørn Rejndrup, VD
för ServiceHosting A/S.

För mer information:
Lars Wollung, VD AcandoFrontec 0730-211425
Jørn Rejndrup, VD ServiceHosting A/S +45 70 33 16 00
(ett dotterbolag till TDC)
Eric Wallin, VD Frontville AB 0703-297774

AcandoFrontec erbjuder en kombination av omfattande verksamhets- och IT-
kunnande. Baserat på erfarenheter från framgångsrika projekt har vi
skapat paketerade erbjudanden inom många viktiga områden. Vår
specialitet är affärsintegration där vi tillsammans med kunden
identifierar och realiserar snabba förbättringar av både processer och
IT-stöd. AcandoFrontec har idag ca 600 anställda på 6 kontor i Sverige
från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

ServiceHosting A/S är en av världens främste leverantör av ASP-lösningar
och lösningar till revisorer. ServiceHosting har levererat
affärssystemet Microsoft Axapta via ASP sedan 2000 och har idag 2500
kunder från hela världen. ServiceHosting är till 75% ägt av TDC,
Danmarks största telecom-företag med 18000 anställda.