Acando

AcandoFrontec vald som en av huvudleverantörerna till Volvo IT

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:37 CEST

AcandoFrontec har förnyat samverkansavtalet med Volvo IT. Avtalet innebär att AcandoFrontec kommer att leverera olika typer av kvalificerade konsulttjänster inom IT- och management-området till Volvo IT. Tjänsterna omfattar allt från utredning och projektledning till integration och systemutveckling. Avtalet gäller under två år t.o.m. första kvartalet 2008.

- Det är oerhört viktigt för AcandoFrontec att detta avtal förnyas, då Volvo-koncernen är en av AcandoFrontecs absolut största och viktigaste kunder. Tillsammans med det separata avtalet för konsulttjänster inom SAP-området, innebär detta att AcandoFrontec har en fortsatt stark ställning som konsultleverantör till Volvo IT. Det nya avtalet innebär att AcandoFrontec både agerar som samverkansleverantör och som renodlad konsultleverantör, säger Lars Wollung, VD och koncernchef AcandoFrontec.

För mer information, kontakta
Lars Wollung, VD, AcandoFrontec telephone +46 8 699 72 11
Peter Olin, Account Manager Volvo, AcandoFrontec telephone +46 31 345 31 91

www.acandofrontec.se Ticker: AFAB


AcandoFrontec är ett internationellt konsultföretag inom verksamhetsutveckling, affärssystem och IT. Genom att kombinera kompetenser inom dessa områden identifieras och genomförs verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik.

Koncernen har omkring tusen medarbetare i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Lettland, Rumänien och Serbien. Nyligen genomfördes samgåendet mellan de marknadsnoterade bolagen AcandoFrontec och Resco på Stockholmsbörsens O-lista. Ett officiellt namnbyte till Acando planeras att genomföras i maj 2006.