Acando

Acandos årsredovisning publicerad online

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 08:05 CEST

Besök vår hemsida www.acando.com (Investor Relations) för att läsa eller ladda ner årsredovisningen.

Acando har en ny distributionspolicy. Från och med 2008 års redovisning kommer den traditionella distributionen att upphöra. Acando refererar istället till ett dokument som kan läsas eller laddas ner på företagets hemsida. Tiderna har förändrats och vi går mot mer onlinekommunikation, vilket resulterar i en lägre efterfrågan på tryckta finansiella rapporter. Det finns även andra positiva effekter i termer av miljömedvetenhet och kostnadseffektivitet, vilket ligger i linje med företagets mål och värderingar.

För mer information vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO och tf VD, Acando, +46 8699 7314.

Marianne Olsson, Informationschef, Acando, +46 8 699 7450.

Acando

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

  • -