Acando

Acandos Ledningsbarometer tar tempen på näringslivet

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 12:27 CEST

Årets ledningsbarometer kan sammanfattas med att de undersökta företagen satsar på att realisera den förväntade effekten av redan gjorda investeringar för att bibehålla omsättning och lönsamhet. Resultatet indikerar att företagen planerar att investera sig genom den pågående lågkonjunkturen.

Exempel från undersökningen:

  • Alla bolag med omsättning över 1 miljard kronor kommer att använda metodiken Lean.
  • 93 procent av företagen planerar att investera i systemstöd.
  • Marknad och försäljning står i fokus för planerade systeminvesteringar.

Ladda ner hela ledningsbarometern: www.acando.se/ledningsbarometern

Undersökningsmetodik:

Ledande befattningshavare och medlemmar i ledningsgrupper har intervjuats. Frågeformuläret har bestått av 11 frågor som berör företagens syn på tillväxt och lönsamhet, konkurrenskraft, verksamhetsstyrning och systemstöd. De företag som deltagit i undersökningen har mer än 700 miljoner i omsättning och fler än 300 anställda. 190 företag inom 11 branscher har deltagit i undersökningen som genomfördes under februari 2009.

För mer information vänligen kontakta:

Marianne Olsson, Informationschef, Acando, +46 8 699 7450.

Acando

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se