ACAP Invest AB

ACAP Invest genomför kraftig personalneddragning inom TPS Termiska Processer

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:16 CET

Försäljningsprocessen av TPS Termiska Processer har gått vidare och för verksamheten i Nyköping förs långt gångna diskussioner om ett övertagande av teknologirättigheter med en potentiell köpare. Oaktat försäljningsdiskussionerna har bolaget, som en omedelbar kostnadsbesparande åtgärd, beslutat att säga upp samtlig personal i Nyköping, tio personer. Åtgärden kommer att belasta TPS resultat med extra kostnader om 1,7 MSEK under första kvartalet. Personalneddragningen motsvarar en årlig kostnadsbesparing om cirka 8 MSEK. Effekten, med början under maj 2010, kommer att ses fullt ut i februari 2011.
TPS återstående verksamhet, som har sitt huvudsäte i Örnsköldsvik, kommer att fokuseras till standard- och modulsystem för biobränslebaserade pannor. Det förs i dagsläget diskussioner med ett par olika intressenter om ett övertagande av denna del.

Malmö 2010-02-26
ACAP Invest

För mer information vänligen kontakta: Christer Sjöström, tel 040-24 82 50, christer.sjostrom@acapinvest.se

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS som omklassificerats som avvecklad verksamhet. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är verksamma inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.