Accelerator Nordic AB

Accelerator Bokslutskommuniké jan-dec 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:58 CET

Bokslutskommuniké                                                        jan – dec 2009

2009 i sammandrag

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till  - 10 889 Tkr (-9 038)
 • Årets resultat uppgick till - 9 281 Tkr (-7 766)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 kr (- 0,16)

Viktiga händelser under perioden

 • I januari tillkännagav PledPharma publiceringen av en fallstudie, som beskriver användning av PP-095 i en cancerpatient, i tidskiften Acta Oncologica.

 • Professor Per Aspenberg presenterade positiva resultat från en klinisk pilotstudie med AddBIO:s Skruvcoat-teknik på Orthopedic Researchs Societys årliga konferens, i Las Vegas, USA.

 

 • Tidskriften Anticancer Research publicerade i mars resultaten från en framgångsrik preklinisk studie kring cancerbehandling med inkapslat cellgift, som genomförts av Accelerators dotterbolag Optovent AB, tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Heidelberg Universitetet.

 

 • PledPharma AB erhöll i augusti godkännande från Läkemedelsverket för klinisk fas II- studie i patienter med akut hjärtinfarkt. I december påbörjades studien då den första patienten inkluderades.

 

 • SyntheticMR fick i augusti klartecken för CE-märkning av sin produkt SyMRI Suite för effektivisering av MR undersökningar. CE-märkningen innebär att bolaget nu tillsammans med distributören Sectra kan genomföra försäljningar till slutkund.

 

 • Accelerator ökade under september sitt ägande i dotterbolagen PledPharma AB och AddBIO AB.

 

 • I november godkände en bolagsstämma styrelsens förslag att bolaget genomför en garanterad nyemission på 25 miljoner kronor och den 21 december presenterades resultatet av företrädesemissionen, vilket visade att den fulltecknats, och Accelerator tillförts 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

 

 • I december ingick Jan N. Sandström, adjungerad styrelseledamot i Accelerator, avtal att från de tre största ägarna i Accelerator förvärva 171 432 B-aktier under en treårsperiod.

 

 • Under året har både PledPharma AB, SyntheticMR AB och AddBIO AB erhållit utvecklingsbidrag för sina produkter.

 

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari erhöll Accelerators dotterbolag PledPharma AB 200 000 kronor i ytterligare stöd för sin studie på patienter med tjocktarmscancer. Under 2009 fick bolaget 300 000 kronor av FORSS. PledPharma AB erhöll även 250 000 kronor i stöd för sin studie på patienter med akut hjärtinfarkt.

 

 • Professor Sven Lidin rekryterades till SPAGO Imaging AB:s vetenskapliga råd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se