Accelerator Nordic AB

Accelerator: delårsrapport jan-sept

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 14:54 CEST

Första tre kvartalen i sammandrag

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till - 9 644 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till - 8 566 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,11 kr

Viktiga händelser under perioden

 • PledPharma AB rapporterade i juni positiva resultat från den Fas II-studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling. Inga allvarliga biverkningar sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar sågs hos de patienter som fick placebo.

 

 • I januari erhöll Accelerators dotterbolag PledPharma AB 200 000 kronor i stöd för sin studie på patienter med tjocktarmscancer.

 

 • I januari rekryterades Professor Sven Lidin till SPAGO Imaging AB:s vetenskapliga råd.

 

 • I mars anställde Spago Imaging AB Allan Simpson som chef för Business Development. Allan Simpson har en bakgrund från GE Healthcare UK, där han bland annat var chef för strategiska allianser och vice VD för forskning och analys inom strategisk marknadsföring.

 

 • I mars rekryterade Spago Imaging AB professor Jörgen Buus Lassen till styrelsen. Jörgen Buus Lassen har över 25 års erfarenhet från läkemedelsutveckling inom neurologi. Han är grundare av Neurosearch, som är ett av Danmarks mest framgångsrika biopharmabolag.

 

 • I mars valde SyntheticMR AB in Johan Sedihn i styrelsen. Johan Sedihn är chef för Elekta Oncology och medlem av Elektas koncernledning. Johan Sedihns erfarenheter från att globalt utveckla bolag inom Elektakoncernen är till stor fördel för SyntheticMR.

 

 • I april fick dotterbolaget SyntheticMR AB tillsammans med sin distributör Sectra den första ordern på programvaran SyMRI från institutet för rättsmedicin vid Berns universitet. Programvaran ska höja kvaliteten i samband med virtuella obduktioner.

 

 • I juni rekryterade PledPharma AB Dr Jacques Näsström som VD och Michaela Johansson som CFO. Jacques Näsström kommer från Q-Med, där han varit forskningschef sedan 2006 och Michaela Johansson kommer närmast ifrån moderbolaget Accelerator Nordic, där hon ansvarat för börsinformation och arbetat med analys och kapitalanskaffningar.

 

 • Under perioden ökade Accelerator sitt ägande i PledPharma till 68,86 procent genom att tillföra dotterbolaget cirka 5 Mkr.

 

 • Accelerators dotterbolag Optovent har under perioden avyttrat ett rörelsefrämmande teknikinnehav till japanska EL-SEED Corp. Uppgörelsen innebär att Optovent erhåller 9,24 procent av aktierna i EL-SEED.

 

 • I september genomförde SyntheticMR ytterligare en försäljning av programvaran SyMRI. Köpare var Institutet för Rechtsmedizin i Zürich.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 

 • I oktober beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget skall genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 53 MSEK. Kapitalet ska bland annat användas till att öka bolagets fria egna kapital för att därigenom möjliggöra en utdelning av dotterbolaget PledPharma till Accelerators aktieägare.

 

 • AddBIO har blivit premierade för sina produkter inom kirurgisk ortopedi och kom på andra plats i den nationella tävlingen om Skapastipendiet 2010.