Accelerator Nordic AB

Accelerator förenklar tester i sjukvården

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 15:35 CET

Diagnoser ställs ofta via tester, till exempel används urintest för att undersöka om patienter har diabetes. Testerna har hittills analyserats i särskilda instrument. Nu har Acceleratorföretaget RGB Technologies fått patent på en förenklad metodik för analys.

RGB Technologies plattform klarar många tester
Provsvar analyseras i instrument. Hittills har instrumenten utvecklats av respektive testtillverkare. Följaktligen ett instrument för varje test.

Av flera skäl skulle det vara bättre att kunna använda ett och samma analysinstrument till alla tester. RGB Technologies har tagit fasta på det genom uppfinningen CSPT - Computer Screen Photo-assisted Technique.

Idén är lika enkel som genial. Genom att använda en PC som ljuskälla, webbkamera, dator och en programvara kan olika tester analyseras via samma plattform. Det är i programvaran som de olika testerna analyseras.

RGB Technologies första utveckling har varit kolorimetriska tester. De bygger på att kemiska reaktioner ger färgförändringar hos det reagensmaterial som ingår i testet. Genom att mäta färgförändringarna kan man utläsa provsvaret. Det ger möjlighet att ställa olika diagnoser.

Nu har tekniken vidareutvecklas så att man kan mäta tester baserade på ytbindning, vilket öppnar ännu större möjligheter. Exempel är immunologiska tester, där antikroppar, virus eller bakterier behöver detekteras.

Stora vinster för sjukvården med CSPT
I en pågående pilotstudie vid Östergötlands landsting har de första testerna gjorts. Bra delresultat har erhållits för tester med urinsticka. Innovationen har väckt stor uppmärksamhet i sjukvården:

– Sjukvården ser direkt fördelarna och är väldigt positiva, säger Andreas Bunge, vd i Accelerator. Istället för att ha tjugo olika instrument som analysplattform kan de nu ha ett enda. Det blir billigare och tar mindre plats.

– Vidare kan sjukvården spara pengar genom att personalen bara behöver utbildas på ett enda instrument. Och det blir bara en plattform som skall integreras med databaserade journalsystem.

Innovationen kan leda till förändringar i hur sjukvården organiseras:

– Eftersom man bara använder en plattform kan man decentralisera testförfarandet, fortsätter Andreas Bunge. Idag görs analyserna på centrala laboratorier. Men med vår metod kan man ha en testutrustning direkt ute på vårdcentralen, till ambulerande hemsjukvård eller kanske ute i en ambulans.

RGB Technologies har fått patentskydd i USA
I USA har tekniken förärats ett metodpatent. Det betyder mycket för den fortsatta kommersialiseringen:

– Vi har fått vårt första patent för tekniken i USA, berättar Andreas Bunge. Första patentet är viktigt eftersom det visar att de godkänt själva tekniken. Det betyder mycket för våra möjligheter att sälja produkten.

– Genom att vi fått ett metodpatent för lösningen får vi skydd även för programvaran, som är integrerad i plattformen.

Kommersialiseringen vill man dock i linje med Accelerators övergripande strategi lägga ut på ett annat företag:

– När det gäller kommersialiseringen planerar vi inte att bygga upp en säljorganisation. Istället vill vi hitta en partner som tillverkar tester idag och som vill använda vår lösning som plattform, avslutar Anders Bunge.

Försäljning och resultat efter tredje kvartalet 2006
Accelerator har kommit med delårsrapporten för årets första nio månader. I korthet blev siffrorna följande:

• Omsättning: 4,4 Mkr (5,2)
• Varav aktiverat arbete för egen räkning: 1,7 Mkr (1,0)
• Resultat efter finansnetto: -3,0 Mkr (-2,4)
• Vinst per aktie: -8,2 öre (-6,6)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

• Omsättning: 1,6 Mkr (3,0)
• Varav aktiverat arbete för egen räkning: 0,8 Mkr (1,0)
• Resultat efter finansnetto: -0,4 Mkr (0,2)
• Vinst per aktie: -1,2 öre (0,6)

Trots att siffrorna kanske inte ser så märkvärdiga ut, så händer det mycket i Accelerator som ser väldigt spännande ut. beQuoted kommer att fortsätta följa företaget med intresse.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-28/bbb-2006-28.htm#Accelerator