Accelerator Nordic AB

Accelerator ökar sitt innehav i SyntheticMR AB till 53,28 procent

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 12:27 CET

Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) har idag förvärvat ytterligare 645 942 aktier och 585 090 köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR AB. Accelerators aktieinnehav i SyntheticMR AB har därmed ökat från 50,99 procent av aktierna och rösterna till 53,28 procent av aktierna och rösterna.

SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI®, en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-diagnostik genom att både förkorta tiden per patient för en MR-undersökning, vilket spar resurser och kostnader för sjukvården, och samtidigt producera kvantitativa MR-bilder som ger ett effektivare och bättre beslutsunderlag. Med kvantitativa data kan radiologen på ett enkelt sätt beräkna volymer, t.ex. av hjärnan som helhet, eller av tumörer och andra förändringar. Man kan också erhålla mätvärden som ger information om vävnadens egenskaper i olika sjukliga förändringar i hjärnan, vilket kan förbättra diagnostiken.

Som tidigare meddelat för SyntheticMR diskussioner med ledande MR-tillverkare avseende gemensam kommersialisering av SyMRI.  Bolaget har under 2012 ingått avtal med en av dessa aktörer avseende utvärdering av SyMRI på utvalda kliniker i USA och Europa. Syftet med utvärderingen för MR-tillverkaren är att bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval till sina egna MR-kameror och system.

 

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .