Accelerator Nordic AB

Accelerator slutför företrädesemission och tillförs 25 MSEK före emissionskostnader

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 09:22 CET

Accelerator slutför företrädesemission och tillförs 25 MSEK före emissionskostnader

Accelerator Nordic AB har slutfört den företrädesemission vars teckningsperiod löpte från 1 december – 15 december 2009. Företrädesemissionen tillför Accelerator cirka 25 miljoner kronor.

 

Emissionen tecknades till sammanlagt 86,2 procent varav cirka 78 procentenheter tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 8,2 procentenheter tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande 13,8 procent av emissionen har tecknats av garanterna Berinor B.V. och Zimbrine Holding B.V.

 

Emissionen är därmed fulltecknad och Accelerator tillförs ca 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 13 201 927 aktier och varigenom bolagets aktiekapital ökat till 79 211 564 kronor fördelat på 79 211 564 aktier.

 

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, tfn 070 8 24 25 25

 

 

 

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien noteras på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se