Accelerator Nordic AB

Accelerators dotterbolag erhåller stöd för hjärtstudie

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 11:05 CET

 

 

Accelerators dotterbolag erhåller stöd för hjärtstudie

 

Accelerators dotterbolag PledPharma AB har erhållit stöd för sin studie på patienter med akut hjärtinfarkt

PledPharma har erhållit 250 000 kronor av FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige) för den pågående fas II-studien på patienter med akut hjärtinfarkt. Projektet bedrivs som ett samarbete mellan PledPharma, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping. Dr Jan-Erik Karlsson vid Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, fungerar som forskningsledare.

 

Den första patienten inkluderades i december 2009 och studien prövar om behandling med PP-099, en lågmolekylär enzymhärmare, LowMEM (Low Molecular weight Enzyme Mimetic), ytterligare minskar skadan vid akut hjärtinfarkt i patienter som genomgår PCI (Percutaneous Coronary Intervention) behandling.

 

PCI, även kallat ballongvidgning, används för att öppna ett blodkärl som täppts till av en blodpropp och minskar därmed storleken på infarkten. Ytterligare fördel förväntas om hjärtat också kan skyddas under den tidiga perioden när normalt blodflöde återetableras. Prekliniska studier indikerar att PP-099 skyddar i betydande grad, upp mot 50 procent, mot skada vid akut hjärtinfarkt.

 

Accelerator Nordic AB äger 60,5 procent i PledPharma.

 

För ytterligare information kontakta:

Jan Olof Karlsson, PledPharma AB, tfn 073 3 30 46 24

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, tfn 070 8 24 25 25

 

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserat på lågmolekylära enzymhärmare (Low Molecular weight Enzyme Mimetics; LowMEMs). Företagets första läkemedelskandidat, PP-095 skyddar kroppen mot allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling utan att minska anticancer-effekten. PP-095 testas för närvarande i cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Prekliniska studier indikerar också att LowMEMs kan bli effektiva vid behandling av flera andra folksjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke och neurodegenerativa sjukdomar. För mer information, se www.pledpharma.se