Accelerator Nordic AB

Accelerators dotterbolag Spago Imaging i samarbete med franskt nanopartikelbolag

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:52 CEST

(Aktietorget: ACCE B)

Spago Imaging AB, dotterbolag till Accelerator, har tecknat avtal med det franska bolaget Nano-h för samarbete kring utveckling av Nanopartiklar för Magnet Resonans (MR). Avtalet är ett led i Spago Imagings utveckling och kommersialisering av Gaduliniumbaserade nanopartiklar och innebär ett samarbete samt en licens på Nano-h:s utveckling av kontrastmedel för MR.

- Licensavtalet är mycket positivt för Spago Imagings verksamhet, eftersom Nano-h har visat lovande resultat med sina partiklar, säger Andreas Bunge, VD för Accelerator. Vi kommer nu att inledda ett samarbete kring MR för att få tillgång till deras expertis.

Nano-h, som har sitt säte i Lyon, har uppvisat banbrytande resultat i sin utveckling av nanopartiklar för MR och belönades 2004 av Frankrikes Ministerium för forskning för sin innovativa teknik

De nya kontrastmedel som Spago Imaging utvecklar har potential att med MR kunna hitta t.ex. cancertumörer tidigare. Detta då Spagos partiklar ger en oerhört bättre kontrast och möjliggör målsökning inom MR-området, vilket inte är möjligt med dagens kontrastmedel.

Utvecklingen inom Spago Imaging är inriktad dels på att uppnå en förbättrad kontrasteffekt så att skarpare bild kan erhållas, dels på att målstyra kontrastmedlet till viss sjukvävnad. I den senare delen ligger fokus framförallt på att ta fram kontrastmedel specifika för olika cancertumörer och sjukdomar förknippade med hjärta/kärl. Med målsökande egenskaper kan nya möjligheter öppnas i samband med MR-undersökningar för att bl a tidigare kunna upptäcka små tumörer eller annan sjukvävnad som idag inte är detekterbar.

- Den totala världsmarknaden för dagens kontrastmedel för MR uppskattas till omkring USD 2 miljarder. Fram till 2010 bedöms en fortsatt hög tillväxttakt på omkring 14 procent årligen. Möjlighet till målstyrning skulle kunna öka denna marknad ytterligare, avslutar Andreas Bunge


Spago Imaging AB utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning (Magnetic Resonance Imaging) och med tillämpningar inom tumördiagnostik och hjärt-kärlområdet.

För vidare information besök www.spagoimaging.se

Accelerator Nordic AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science. Bland våra intressebolag finns PledPharma AB som utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat, Spago Imaging AB som utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning, Synthetic MR AB som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetresonans, OptoQ AB som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och Optovent AB som förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget.

För vidare information, besök www.acceleratorab.se