Accelerator Nordic AB

Accelerators nyemission fulltecknades

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 11:44 CEST

Accelerator Nordic ABs (”Accelerator”) företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 17 maj - 31 maj 2013, har fulltecknats. Företrädesemissionen tillför Accelerator cirka 14,6 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till cirka 73 procent med stöd av företrädesrätt och cirka 3 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande cirka 24 procent, tecknades av Nortal Investments AB i egenskap av emissionsgarant. Emissionen är därmed fulltecknad och Accelerator tillförs cirka 14,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 14 632 844 B-aktier och bolagets aktiekapital ökar med 5 121 495,40 kronor till 38 411 216,55 kronor fördelat på totalt 109 746 333 B-aktier.

Efter det att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på Aktietorget omkring det datum då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto eller depå.

För ytterligare information, kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se.