Accelerator Nordic AB

Accelerators Skruvcoat-projekt erhåller USA-patent

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:03 CET

(Aktietorget: ACCE B)

Accelerator i Linköping ABs dotterbolag Optovent AB, har i USA erhållit ett första patent avseende sin teknik i Skruvcoat-projektet.

Med Skruvcoat-tekniken förhindras så kallad ben-resorption vid fastsättande av implantat, alltså uppluckring av benvävnaden kring implantatet.

- Patentet gör att vi kan arbeta vidare med Skruvcoat projektet under ett immaterialrättsligt skydd, vilket i sin tur höjer projektets värde och förbättrar möjligheterna att attrahera industriella partners i vårt arbete med kommersialiseringen av Skruvcoat, säger Andreas Bunge, VD för Accelerator.

Den patenterade tekniken i Skruvcoat bygger på en teknik för lokal leverans av en grupp godkända läkemedel (bisphosponater). Detta sker genom en unik beläggning (coating) på implantatytorna, vilken specifikt förhindrar ben-resorption, det vill säga den naturliga processen med initial uppluckring av benvävnaderna kring implantatet. Marknaden för Skruvcoat finns inom dentalproteser, ordopediska implantat, extern fixation och ortopediska proteser.

- Tidig och snabb fixering av implantat har stort värde då det förbättrar prognosen och reducerar kostnader för rehabilitering. Resultaten med Skruvcoat är mycket lovande, avslutar Andreas Bunge.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 824 25 25

Accelerator i Linköping AB förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator väljer projekt med unika väldefinierade värden. Projekten patentsöks, lösningar utarbetas för regulatoriska frågor och nödvändiga teknikbevis tas fram för att så tidigt som möjligt inleda samarbete
med industriella partner för vidareutveckling och marknadslansering. Accelerator i Linköping AB är noterat på Aktietorget.
För vidare information, besök vår hemsida www.acceleratorab.se