Accent Equity Partners Aktiebolag

Accent Equity förvärvar Grycksbo pappersbruk från Stora Enso

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 08:54 CET

Accent Equity förvärvar 100 % av aktierna i Stora Enso Grycksbo AB från Stora Enso. Grycksbo är idag en av Europas ledande leverantörer av bestruket, träfritt finpapper med goda tryckegenskaper. Papper har producerats på platsen sedan 1740-talet. Grycksbo producerade år 2005 ca 250 000 ton papper och uppnådde en försäljning på cirka 1,7 miljarder kronor, varav över 90 % gick på export. Företaget har ca 500 anställda.

Stora Ensos beslut att avyttra Grycksbo grundar sig på en strategisk omorientering med nytt fokus på andra papperskvaliteter än de som tillverkas i Grycksbo. Genom frigörandet från Stora Enso kan Grycksbo fokusera ytterligare på produktutveckling och marknadsföring inom sina styrkeområden.

Grycksbos produkter utgörs främst av G-Print som är ett träfritt, bestruket papper med matt yta. Den matta, reflexfria ytan gör papperet lämpligt för trycksaker med både bilder och text. G-Print används bl a för informations- och reklamtryck, för direktreklam, affischer, kartor, tidskrifter, kataloger och böcker.

– Vi ser mycket positivt på möjligheterna att stärka Grycksbos marknadsposition inom nischen bestruket, träfritt finpapper, säger Jan Ohlsson, VD i Accent Equity Partners. Bolagets storsäljare G-Print har en stor potential genom sina tryck- och körvänliga egenskaper. Vi kommer att fortsätta satsa på forskning och produktutveckling för att skapa ännu bättre produkter. Försäljning och marknadsföring är ett annat område som är högprioriterat. Det månghundraåriga kunnandet och den lojala medarbetarstaben skapar en stark bas att fortsätta växa ifrån.

Nuvarande verkställande direktören, Lennart Westman, och hans ledningsgrupp kommer att erbjudas att förvärva en ägarandel i bolaget.

– Stora Enso har givetvis haft en avgörande betydelse för Grycksbos möjligheter att kunna bli en ledande aktör på finpappersmarknaden, säger Lennart Westman, Grycksbos VD. När vi nu övergår till att stå på egna ben med Accent som huvudägare får vi nya möjligheter att utveckla vår egen särart. Vi ser fram emot denna möjlighet att ytterligare förbättra Grycksbos ställning på världsmarknaden inom bestruket finpapper.

Grycksbo Pappersbruks historia går tillbaka till 1740 när Johan Munktell fick kungligt tillstånd att anlägga ett pappersbruk och året därpå startade papperstillverkning med ett halvdussin handpappersmakare. Ungefär 100 år senare, år 1836, kom den första pappersmaskinen till Grycksbo. Idag tillverkas ca 250 000 ton papper per år på tre pappersmaskiner vid bruket som ligger ca 11 kilometer nordväst om Falun. De färdiga produkterna säljs främst inom Europa på rulle eller i färdigskurna pappersark.

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Jan Ohlsson, Accent Equity Partners, 070-515 69 15 (efter klockan 13)
Lennart Westman, Grycksbo, 023-680 12/070-327 51 39

Accent Equity Partners är ett ledande nordiskt företag inom private equity med inriktning på företagsutköp och expansionskapital. Sedan mitten av 90-talet har Accent varit rådgivare åt sex fonder som genomfört över 40 företagsköp och ett 30-tal försäljningar. Accent Equity Partners är rådgivare till fonder med totalt kapital på ca 5 miljarder kronor, av vilket ca 1,5 miljarder finns för nya investeringar. Accent investerar i väletablerade nordiska bolag med klar potential till värdeskapande via operativa förbättringar, strategisk utveckling och stark tillväxt. Ytterligare information: www.accentequity.se