Accenture AB

Accenture hjälper Rädda Barnen hjälpa

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:51 CEST

Inom ramen för sitt Corporate Citizenship Program har Accenture inlett ett samarbete med Rädda Barnen som får hjälp med en processanalys. Målet är att organisationen ska bli ännu effektivare i arbete med att stärka barns rättigheter.

Accentures Corporate Citizenship Program innebär att företaget erbjuder vissa ideella organisationer sina tjänster till självkostnadspris där företaget avstått från alla marginaler. Nära 100 Accenture konsulter över hela världen deltar i programmet. Arbetet för Rädda Barnen är det första projektet för Accenture i Sverige.

– För en organisation som Rädda Barnen är effektiv administration en fråga om trovärdighet. Vi ska ställa hela vårt professionella kunnande till Rädda Barnens förfogande och på så sätt bidra till att tillgängliga resurser ger maximal utdelning, säger VD Magnus Sjöqvist.

Accenture är ett globalt företag som betonar vikten av att skapa och underhålla goda relationer på alla marknader. Corporate Citizenship Programmet har tre uttalade syften. Det ska ge hjälporganisationerna tillgång till konsulttjänster i världsklass. Det ska ge Accentures medarbetare fördjupade kunskaper och personlig utveckling och stärka företagets varumärke samt ambitionen att vara världsledande inom sitt område.

- Vi har ett starkt varumärke och många företag vill samarbeta med oss, säger Rädda Barnens kommunikationschef Kai Sundström. Det gör att vi är noggranna vid val av både leverantörer och partners.

Accentures CC program är ett uttryck för företagets uppfattning om ansvarstagande i en global ekonomi. Bolag och samhällen är beroende av varandra och båda måste vara välmående och starka för att lyckas i det långa loppet. När ett samhälle är stabilt och starkt, är det bra för affärerna och när affärerna går bra, blomstrar samhället och alla drar nytta av det.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Plyhr, marknadschef Accenture
T el: +46 8 451 34 52. E-post: anna.plyhr@accenture.com

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa sina kunder förbättra sin verksamhet. Med fler än
123 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 15,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2005. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden