Accenture AB

Accenture implementerar nytt skadehanteringssystem hos danska försäkringsbolaget Topdanmark

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 11:16 CET

Som första företag i Norden implementerar danska försäkringsbolaget
Topdanmark Accentures systemlösning Claims Components för att förbättra
sin hantering av skadereglering. Systemet är redan implementerat i flera
av världens största försäkringsbolag och har från början utvecklats av
Accenture.

Bättre service för kunderna, effektivare utnyttjande av samarbetsavtal
och ett ännu effektivare verktyg mot försäkringssvindel är några av de
fördelar som Accenture och Topdanmark säger sig uppnå med det nya
systemet för skadereglering.

Samarbetsavtalet innebär att Topdanmark blir den första kund i Norden
som får Accentures lösning Claim Components implementerat. Systemet
används redan av nio av världens största försäkringsföretag.

- Försäkringskunder kommer framöver att förvänta sig en ännu större grad
av service från sina försäkringsbolag när de har drabbats av en skada,
och vi kommer i långt högre grad kunna hjälpa dem än som hittills har
varit möjligt i försäkringsbranschen, säger Lars Halling chef för
skaderegleringen på Topdanmark.

Cirka 400 medarbetare på Topdanmarks skadeavdelningar hanterar totalt
cirka 400 000 skador om året och betalar ut ersättningar för över fyra
miljarder kronor. Det nya informationssystemet kommer att ge personalen
bättre överblick över varje ärende. Det kommer också att säkra ett mer
effektivt utnyttjande av bland annat samarbetsavtal med bilverkstäder,
bygghantverkare och räddningstjänsten samt ge större effektivitet vid
höga telefonbelastningar och ökad pro-aktivitet.

- Skadereglering är ofta en komplicerad process där många
samarbetspartners är involverade. Med det nya systemet från Accenture
får vi alla processerna i skaderegleringen hanterade och öppnar
samtidigt för nya kommunikationsvägar, som mobiltelefoni, säger Lars
Halling.

Accentures Claim Components-lösning bygger på nätbaserade moduler som
kan återanvändas och anpassas optimalt för kundens behov - nästan
oavsett vilket underliggande system kunden har. Den version som
Topdanmark inför bygger på en så kallad J2EE-arkitektur, men systemet
finns också på en Microsoft-plattform. Claims Components kan styras med
webbläsare och automatiserar hela arbetsprocessen kring skadebehandling
med bättre och snabbare kundtjänst som resultat.

- Att vara bäst på skadereglering är en av de viktigaste
konkurrensparametrarna för försäkringsbolagen. Vi är glada att ett så
välrenommerat och högpresterande företag som Topdanmark blir det första
försäkringsbolag i Norden som väljer Claims Components som ett led i att
uppnå ännu bättre skadehantering och kundservice, säger partner Jonas
Liljenberg, som ansvarar för Accentures Insurance Solution Group i
Norden.

Första delen av det nya skadehanteringssystemet förväntas tas i bruk i
mitten av 2006 och samtliga skador förväntas hanteras i det nya systemet
från början av 2008.

För mer information kontakta:
Jonas Liljenberg, partner Accenture, tel. 08-451 36 43.
jonas.liljenberg@accenture.com
Hans Kullin, PR-ansvarig Accenture, tel. 08-451 37 03,
hans.kullin@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag inom managementkonsulting, IT-tjänster
och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper
Accenture sina kunder att bli högpresterande företag och myndigheter.
Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad
erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser
och teknologier för att hjälpa kunder förbättra sin prestationsförmåga.
Med fler än 83 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en
omsättning på 11,8 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den
31 augusti 2003. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden

Om Topdanmark
Ungefär var fjärde person i Danmark, var sjätte företag och hälften av
alla danska jordbruk är försäkrade i Topdanmark, vilket gör Topdanmark
till det näst största försäkringsbolaget och det sjätte största
livförsäkringsbolaget. Topdanmarks historia sträcker sig tillbaks till
slutet av 1800-talet. Sedan 1996 är Michael Pram Rasmussen vd för
Topdanmarks omkring 2 300 medarbetare. Topdanmark säljer försäkringar
via sitt eget nätverk av certifierade säljkontor och olika
allianspartners. Kärnan i Topdanmarks managementfilosofi är att skapa
värde för aktieägare, kunder och medarbetare. www.topdanmark.dk