Accumulate AB

Accumulate får nytt riskkapital

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:15 CET

Befintliga ägare och nya ägaren PayEx investerar i Accumulate. Kapitalet kommer användas för att öka takten i produktutveckling och marknadsföring av företagets mobila betalningslösningar och identifiering via mobilen.

Stockholm, 27 januari, 2010 – Accumulate får ny delägare genom att PayEx går in med riskkapital. Tillsammans med befintliga ägares tillskott tillförs över 15 miljoner kronor i riskkapital. Bland befintliga ägare finns Sjätte AP-fonden och privata investerare. Pengarna kommer att användas till utveckling av företagets affärsområde för mobila betalningar och mobil säkerhet.

– Accumulates mobila säkerhetsplattform har stor potential. PayEx använder denna i ”PayEx Mobil” som lanserades i juli 2009. ”PayEx Mobil” har redan många användare och den mobila betallösningen väcker stort intresse varje gång vi visar den. Som en av de ledande aktörerna på den nordiska betalmarknaden, och nu också som delägare i Accumulate, ser vi fram emot många nya och spännande affärsprojekt, säger Krister Fingal, koncernchef för PayEx.

Accumulate är en ledande utvecklare av uppkopplade mobila lösningar. Bolaget marknadsför två mobila plattformar och har idag mer än 9 miljoner användare:

Mobile Everywhere – säkra transaktioner för betalning och identifiering via mobilen.

Flexion – betalnings- och nyttjanderättslösningar för handel med tjänster och produkter via mobilen.

Företagets patenterade teknikplattform Mobile Everywhere (ME) ger möjlighet till innovativa betalnings- och identifieringslösningar via mobilen. I Barcelona i februari 2009 lanserade Accumulate en lösning som ökar säkerheten för kortköp på internet med hjälp av mobilen. Senare under 2009 lanserades lösningar för banker (ME for Banks) och företagsmarknaden (ME for Enterprise). Generellt för dessa lösningar är att Accumulate ersätter befintliga och ofta kostsamma lösningar som engångslösenord via sms och skraplott, speciella bank- och säkerhetsdosor eller digitala certifikat. Detta med en mycket säker, enkel att använda, flexibel och kostnadseffektiv lösning där användarens redan befintliga mobil används som säkerhetsdosa.

– Våra befintliga och nya ägare ser en mycket stor potential i Accumulates mobila säkerhetsplattform. Exempelvis så har vårt partnerskap med PayEx och deras mobilbetallösning PayEx Mobil rönt mycket stort intresse. Med vår patenterade teknik för betalningar och identifiering med mobilen och det nya kapitalet, kan vi nu öka takten i utvecklingen och öppna upp på fler marknader, säger Stefan Hultberg, vd för Accumulate.

Accumulates engelska dotterföretag, som utvecklar och marknadsför Flexion, har stor framgång med sina produkter för flexibel licensiering och kontroll av nyttjanderätt för mobilapplikationer. Exempel är betallösningar för onlinespel med mobilen. Med Flexion kan mobila innehållsleverantörer införa en mer kundanpassad och flexibel försäljning vilket ökar intäkten per kund. Bland kunderna finns några av världens största operatörer och mobiltillverkare.

Exempel på mobillösningar som Accumulate utvecklar och marknadsför.

  • Betalningar med mobilen (POS, person-till-person, internet, varumaskiner, etc)
  • Säkra kortbetalningar.
  • Säker inloggning.
  • Information till mobilen (ex. saldo, transaktioner, poäng).
  • Säker signering av avtal och transaktioner.
  • Flexibel licensiering vid köp till mobilen.
  • Kontroll av nyttjanderätt vid inköp och användande av applikationer i mobilen.

Accumulate One-Time-Ticket (OTT)

Accumulate använder en patenterad lösning, One-Time-Ticket (OTT), för engångskoder. Denna är enklare, säkrare och mer kostnadseffektivt än till exempel OTP (one-time-password) och andra lösningar på marknaden. Med OTT transporteras eller sparas ingen användarinformation (som användar-id och lösenord) över nätet, dessutom kan kostnaden för SMS eller separata säkerhetsdosor sparas in.

Mer information

Stefan Hultberg, +46 70 350 5704, stefan.hultberg@accumulate.se.

Lars Aase, +46 70  144 1822, lars.aase@accumulate.se.

Accumulate is a leading company in mobile payment and mobile security solutions. Examples are mobile payment, secure login, secure identification and secure card payments. With its patented OTT technology (One Time Ticket) the company helps enterprises with cost effective security and payments services using the mobile as security token.     

For more information visit www.accumulate.se.