Accure

Accure kopplar ihop allt – med allt

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 09:30 CEST

Dokumentflöden. Arkivering. Integration. Göteborgsföretaget Accure har framgångsrikt mutat in en egen nisch som utvecklare av tilläggsprogram för affärssystem.  Resultatet har varit en rekordhög tillväxt som hittills inte mattats av. Inte heller förmågan att ständigt utveckla nya, revolutionerande it-lösningar. 

Man kan förklara Accure på två sätt. Antingen genom att detaljerat berätta att företaget gör plugins och integrationslösningar med fokus på affärssystemet Movex/M3 output management/StreamServe. Att de har en marknadsledande programserie som heter a3 suite, med produktgrupper som löser allt från artikelinformation med tillhörande datavalidering så som Trade Item Declaration (GS1), arkivering till databashantering och dokumentflöden.

– Eller så säger man att vi kan koppla ihop vad som helst med vad som helst, säger Peter Sandersnäs, VD och grundare av Accure.

– Jag brukar säga att vi löser ”pains” för våra kunder. De kan lugnt lämna över sina problem till oss, släppa dem, så löser vi det både kostnadseffektivt och tryggt. Vi satsar på snabba lösningar som snabbt är på plats.

”Pains” kan till exempel vara att digitalisera ett stort företags alla svårsökbara dokument, arkivera dem och göra dem sökbara – och utskrivbara var som helst. Det kan också vara att lösa faktureringssystem och mallar för ett företag som verkar på olika marknader med olika standard på dokument mellan olika länder. Det kan även handla om att städa upp i ett trögt affärssystem, eller att skapa kopplingar mellan olika system så att den data som en leverantör skriver in i ena änden flödar rätt och behålls intakt ända till slutkunden i den andra.

Accure jobbar helt enkelt med att skapa system och kopplingar som talar med varandra och tillåter både input och output med 100-procentig exakthet, oavsett vilka trösklar informationen måste över på vägen.

– Ett handfast exempel är de små, stansade metallbrickor med serienummer som sitter på Volvo Pentas båtmotorer. Det är vi som ser till att de blir exakta och felfria, säger Peter Sandersnäs.

Och även om Accure främst jobbar mot affärssystemet Movex/M3 är det dokumentflöden och integrering som är huvudfokus – tillsammans med viljan och förmågan att förenkla för kunden. Accure utvecklar ständigt nya innovationer, förädlar befintliga och jobbar alltid nära kunden för att vara lyhörd för eventuella problem.

Detta har lett till att Accure idag har en marknadsledande position inom sitt område och stora kunder som Volvo, IKEA, Alfa Laval, SKF, LKAB och Benders. Dessutom har företaget haft en rekordartad tillväxt sedan starten 2006.

– Vi ligger bland topp fem i tillväxtlistan över IT-bolag i Sverige. Men det beror också på vår filosofi – The Accure Way. Vi gör tunga tekniklösningar enkelt. Jobbar dynamiskt och snabbt. Att jobba med oss ska vara lika enkelt som att veckohandla, säger Peter Sandersnäs.

 

Kontakt:
Peter Sandersnäs
VD
Tel: 0734-172033
E-post: peter.sandersnäs@accure.se

 

Accure är marknadsledande när det gäller att utveckla affärsprocesser och integrationslösningar med fokus på Movex/M3 output management/StreamServe. Spetskunskap och erfarenhet från över 20 år används för att med a3 Suite som bas utveckla administrationsverktyg, vilket ökar affärsnyttan främst inom områdena databas- och artikelinformationshantering med tillhörande datavalidering samt arkivering. 

Tillsammans med huvudpartners som Lawson, StreamServe, Pulsen och Icore levererar Accure kompletta integrationslösningar åt företag som Alfa Laval, SKF och Benders.

Accure har huvudkontor i Göteborg, kontor i Danmark samt representation i Finland och Frankrike. Företaget har 22 anställda.