Acer Sverige

Acer Synergy Partner Program: Acer satsar på företagsmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 13:24 CEST

Acer lanserar i dag Acer Synergy – ett nytt partnerskapsprogram som ska stärka närvaron på företagsmarknaden. 

Acer har förbättrat sitt nuvarande partnerskapsprogram för att kunna erbjuda mer målinriktade tjänster som är anpassade till partnernas behov och som i högre grad uppfyller slutanvändarnas krav.

Återförsäljarna är indelade i olika partnerskapsnivåer enligt prestation, erfarenhet och marknadssegment. Till stöd för denna satsning har Acer anlitat flera specialresurser som ska arbeta med produkter riktade till företagsmarknaden. Acer kommer genom lanseringen av en ny partnerportal, implementering av incitamentsprogram och fler tillgängliga resurser framöver arbeta mer målinriktat mot partner som vill satsa på denna marknad tillsammans med Acer.

Verksamhetsmodellen är klar; 100 % indirekt – all försäljning ska gå genom partnerna i kanalen.

Partnerskapsnivåerna är Platinum, Gold och Silver. För att uppfylla de enskilda partnernas behov erbjuder Acer dessutom specialiserade spetslösningar över partnernivågränserna, Acer Point och Acer Education Center. Partner som har butiksförsäljning med fokus på företagsmarknaden kan dessutom bli Acer Point-certifierade, medan Acer Education Center, som namnet antyder, är för partner med särskilt fokus på utbildningssektorn.

Acer och Microsoft® har också ett närmare samarbete än tidigare inom företagssegmentet för att göra kundutbudet mer effektivt, bland annat är Genuine Windows® 7 Professional förhandsinstallerat på alla bärbara PC.

Acer tror starkt på att de investeringar som görs, tillsammans med en komplett produktportfölj, kommer att ge företaget ett starkt fotfäste i företagssegmentet.

För mer information:

ACER EUROPE SA

Via Cantonale - Centro Galleria, 2

6928 Manno

Schweiz

e-post

Om Acer

 

Sedan grundandet 1976 har Acer lyckats uppnå sitt mål att undanröja barriärerna mellan människa och teknik. Acer är rankat som nr 2 i världen när det gäller bärbara datorer. Den lönsamma och hållbara affärsmodellen med säljkanaler är avgörande för företagets fortsatta tillväxt. Acer skapar miljövänliga produkter och har etablerat en grön leverantörskedja i samarbete med sina leverantörer. Acer är stolt över att vara officiell OS-partner och är bland annat sponsor av det kommande sommar-OS i London. Acer-koncernen har 8 000 anställda världen över. Intäkterna 2010 uppgick till 19,9 miljarder USD. Besök www.acer-group.com för mer information.

© 2012 Acer Inc. Med ensamrätt. Acer och Acers logotyp är registrerade varumärken som tillhör Acer Inc. Övriga varumärken, registrerade varumärken och/eller tjänstemärken, angivna eller på annat sätt representerade, tillhör respektive ägare.