Ackebrink

Ackebrink satsar på ett långsiktigt kvalitétsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 09:42 CET

Vi har arbetat med utbildning inom yrkeshögskola sedan dåvarande KY blev en permanent utbildningsform år 2003. Vi har haft förmånen att följa och vara en del av denna växande, och idag för marknaden självklara utbildningsform. Därför satsar vi på att utveckla och stärka oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för ett utbildningsklimat inom yrkeshögskolebranschen, där de studerande kan få det allra bästa utbildningarna.

Ackebrink ska vara kundens avlastning

Våra bemannings- och rekryteringsprocesser är stora maskinerier och det är viktigt att våra kunder inom yrkeshögskolebranschen förstår den avlastning vi är och ska vara. Vi är inte där för att ta över utbildningsledarens jobb - vi är där för att avlasta.

För att våra samarbeten ska bli så effektiva och optimala som möjligt är det viktigt med en god dialog och förstå kundens förväntningar. När våra kunder gör kursavrop, det vill säga skickar över en sammanställning av de kurser de önskar att vi bemannar, är det vi som hanterar hela bemanningsprocessen. Ju fler detaljer vi får, desto bättre. Allt från information om kursnamn, kursplan, när kursen ska gå, antal timmar, om schema är på plats samt om det är någon särskild kravspecifikaiton för utbildaren som är tänkt att hålla kursen såsom bakgrund eller erfarenhet.

Ackebrink och kvalitétssäkring av utbildare

Ett utbildningstillfälle är som en fotbollsmatch - ingen är bättre än sin senaste match - det är där och då det gäller i klassrummet. Det är en hisnande tjusning som kräver sin man eller kvinna för att få ihop allt från ax till limpa. Nivån och kvalitén på utbildarna är det viktigaste för oss och något vi regelbundet stärker och arbetar med. Det innebär alltifrån att utbildaren ska sköta det kringliggande vid kursleveranser såsom att leverera kursplaneringar i tid, återkoppla och svara på frågor från skola och studerande till att leverera i klassrummet.

Ett led i kvalitétsarbetet är att se över den befintliga utbildarbasen, komplettera med kompetenser som efterfrågas och stärka de som finns. Alla våra utbildare genomgår en utbildarintroduktion och vi arbetar vidare på att förfina och förbättra denna i syfte att utbildarna ska få ut mer verktyg med sig i klassrummet.

Ackebrink ska hjälpa kunden att skapa den bästa utbildningen

Det är ett ömsesidigt samarbete där just tillit och lojalitet är viktiga hörnstenar. Vi fortsätter att lägga tid och kraft att bli ännu bättre så att våra kunder inom yh-branschen och de studerande får en än bättre upplevelse. Vi genomför därför regelbunda kundenkäter som en grund för vårt kvalitétsarbete. Vår målsättning är att våra kunder känner och upplever kvalitet i alla led från det att de avropar kurser till det att kursen är avslutad och fakturerad. Vi blir den avlastning vi vill och ska vara!

Läs mer här.

Ackebrink är ett kunskapsföretag och består av flera affärsområden. Inom yrkeshögskoleutbildning hjälper vi yrkeshögskolor att få yrkeskompetenta och branscherfarna utbildare till sina kurser och utbildningar. För företag erbjuder vi utbildning inom flera olika områden och de vanligaste är marknadsföring, försäljning, ledarskap och teknik. Inom vårt dotterbolag Ackebrink Konsult AB arbetar vi med digitalproduktion och konsultuthyrning där vi är teknik- och utvecklingsleverantör mot kreativa byråer och organisationer.