Aqua Terrena International AB

Ackordet fastställdes idag i Helsingborgs tingsrätt

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 17:04 CET

(Aktietorget: ATI)

Mörarp 2007-02-14. Företagsrekonstruktionen kan nu avslutas efter att domen vunnit laga kraft och att ackordslikviden därefter utbetalats av rekonstruktören. Den regleras genom nyemission av 33 miljoner aktier samt 2 miljoner i likvida medel. Nyss nämnda nyemission sker utifrån ett tidigare fattat beslut på bolagsstämma.

Ackordsvinsten för Aqua Terrena koncernen beräknas uppgå till ca 14 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas i första kvartalsrapporten 2007. När det gäller Grandbase Holding Sdn Bhd gjordes en förlikning med ett för båda parter rimligt belopp. I ackordsvinsten inkluderas den uppgörelse som ingåtts med Grandbase Holding.

För ytterligare information kontakta:
Aqua Terrena International AB (publ)
Stefan Bernenfelt, VD, Tel. 0709-45 61 70
Eller via e-mail stefan@medical-trainer.com

Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se

Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår sedan juli 2005 i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador.