Statsrådsberedningen

Ackreditering till Stockholms Internationella Forum Att förebygga folkmord 26-28/1 2004

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:13 CET

Representanter för media som önskar bevaka den internationella
konferensen om att förebygga folkmord den 26-28 januari nästa år,kan nu
fylla i ackrediteringsansökan på konferensens hemsida
(www.motfolkmord.com).

Ansökan ska vara insänd senast den 9 januari 2004.

Konferensen hålls inom ramen för Stockholms Internationella Forum och
blir den fjärde och sista i den serie som inleddes år 2000 med
Förintelse-konferensen. Representanter för ett 60-tal regeringar och
internationella organisationer har inbjudits av statsminister Göran
Persson till Stockholm liksom ett stort antal akademiker, forskare och
experter. Stockholmskonferensen blir den första större internationella
regeringskonferensen på detta tema sedan FN 1948 antog en konvention
mot folkmord. Den hålls i Norra Latin och Folkets Hus i Stockholm.

En allmän informationsbroschyr om konferensen har tagits fram (på
svenska och engelska) och kan rekvireras under
e-postadressen:sb.mediaforum2004@primeminister.ministry.se

Stig Berglind
Mediachef
08-405 28 95
070-668 73 33