TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Aclasta in i förmånerna

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 08:41 CEST

LFN beslutar att läkemedlet Aclasta ska ingå i förmånerna. Aclasta tillhör gruppen bisfosfonater och används vid behandling av Pagets sjukdom. Denna sjukdom orsakas av växtstörningar i en eller flera av kroppens leder och kännetecknas av att leder och ben bryts ner och byggs upp igen i högre tempo än normalt.

Läs beslutet i sin helhet här (pdf).
http://www.lfn.se/upload/Beslut%202005/BES_050908_aclasta.pdf