RISE Research Institutes of Sweden AB

Acreo ny medlem i Fiber To The Home Council

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:58 CET

Acreo har antagits som medlem i Fiber To The Home Council som verkar för ökade satsningar på bredband i Europa.

Fiber To The Home Council's medlemmar representerar mer än 100 ledande teknikorganisationer som alla har många års erfarenhet av komplexa lösningar för den snabbt växande bredbandsutvecklingen. Dessa organisationer är också experter och rådgivare till myndigheter och regeringar liksom andra aktörer i bredbandssektorn. Det finns en stor efterfrågan på kunskap om hur bredband kan leverera värde och service till medborgare, partners och kunder.  

FTTH Council anser att utvecklingen och anläggandet av fiberbaserat bredbandsnät kommer att förbättra livskvalitet för Europas invånare.

Bredbandsinfrastrukturen i Europa kommer att innebära att företag effektivt kan utöka sin verksamhet på en global marknad.  FTTH Council’s uppdrag är att informera och utbilda europeiska myndigheter, och politiska ledare om varför och hur hög-hastighets fibernät skall byggas och anslutas till alla Europas invånare inom de nästkommande åren.

 ”Vi är glada att nu vara medlem i FTTH Council, säger Anders Berntsson avdelningschef på Acreo. Som forskningsinstitut är det viktigt att ha en nära kontakt och samarbete med övriga utvecklare och forskare i branschen och som medlem i den ledande organisationen i området får vi ökade möjligheter till kontakter med andra ledande aktörer i branschen.” 

Kontakt:
Anders Berntson, Avdelningschef
Tel: 08-632 7796, e-post: anders.berntson@acreo.se

Om FTTH-Council
För information om FTTH-Council se hemsidan:  www.ftthcouncil.eu

Om Acreo
Acreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt, lönsamhet och nyföretagande. Speciella satsningsområden är Fiberoptik, Bredbandsteknologi, Tryckt elektronik samt Detektorteknologi. Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping och Hudiksvall.
www.acreo.se